Uppdragsledning med koppling till agila arbetsformer i verksamhetsutvecklingens tidiga faser till Pensionsmyndigheten

By 20 oktober, 2020 december 4th, 2020 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-10-27
 Slutdatum 2020-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-10-22 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2155442
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för uppdragsledning med koppling till agila arbetsformer i verksamhetsutvecklingens tidiga faser till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten arbetar med att införa ett agilt arbetssätt för den verksamhetsnära IT-utvecklingen. De nya arbetssätten utformas med stöd av SAFe och kan vid behov anpassas för att passa myndighetens verksamhet. Arbetssätten ska implementeras successivt fram till halvårsskiftet 2021.

Uppdraget handlar om att anpassa verksamhetsanalysarbetet inom verksamhetsutvecklingens tidiga faser till agila arbetsformer. Målet är att gå från en process med förstudier och traditionella analysuppdrag till agila analysformer i fasta tvärfunktionella verksamhetsanalysteam.

Vi söker en konsult som ska leda arbetet med att utforma och etablera de tvärfunktionella verksamhetsanalysteamen och som arbetar nära tillsammans med agila coacher och ansvariga för utvecklingen av vår agila analysmodell och agila portföljhantering.

Uppdraget har fokus på uppdragsledning men kräver god förståelse för agila arbetssätt och verksamhetsnära analysarbete.

Skallkrav

Akademisk utbildning inom relevant område
Minst fem års erfarenhet av kvalificerad uppdragsplanering och uppdragsledning inom verksamhetsutveckling
Ha drivit flera uppdrag avseende förändring av traditionella utvecklingsprocesser till agila arbetsformer, företrädesvis omvandling av arbetssätt med förstudier för verksamhetsnära IT-utveckling till mer agila arbetsformer
Erfarenhet av att etablera tvärfunktionella och teambaserade arbetsformer (Agile business teams)
Dokumenterat god förmåga att leda och facilitera möten och workshops kring utveckling av processer och arbetssätt
God förståelse för systemnära utvecklingsprocesser
Mycket god förmåga att kommunicera och formulera sig i tal och skrift på svenska
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Erfarenhet av arbete med kundbehovsdriven verksamhetsutveckling och design thinking
Kunskap inom SAFe-ramverket
Erfarenhet av uppdrag inom offentlig sektor

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

För att passa som uppdragsledare hos oss är det viktigt att du har god kommunikativ förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt med tydligt leveransfokus. Du trivs med att driva uppdrag som ställer stora krav på samarbete och där förankring och förändringskommunikation är viktiga inslag för att nå resultat
Det är viktigt att du har förmåga att visualisera och förklara på ett enkelt och lättbegripligt sätt och du behöver vara beredd att prova dig fram och ha förmåga att bryta ner stora förflyttningar och komplexa frågeställningar till mindre delleveranser för att komma framåt. Det är viktigt att du är strukturerad och målinriktad och uppskattar samarbete med många olika kompetenser och personlighetstyper

Övrig information

Start så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Option på förlängning längst t.o.m. 30 juni 2021

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag