Upphandlingskonsult/er för strategisk analys, upphandling och konkurrensutsättning av tekniska plattformar till Haninge kommun

By 29 april, 2022 maj 24th, 2022 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-05-23
 Slutdatum 2023-03-31
 Omfattning 100%
 Ort Haninge
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-05-09 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 3969822
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en eller fler konsult/konsulter för uppdrag – Upphandlingskonsult/er för strategisk analys, upphandling och konkurrensutsättning av tekniska plattformar till Haninge kommun

Uppdraget omfattar:
BAKGRUND:
Haninge kommun önskar genomföra avrop av ett uppdrag på 1 FTE maj till december. Tiden kan fördelas på projektledare inkl. team. Uppdraget gäller upphandling och förnyad konkurrensutsättning av IT-områdena Teknisk plattform och Digital arbetsplats. Befintliga avtal finns för områdena Teknisk plattform, som innehåller Server- och databasplattform samt identitetshantering, och Digital Arbetsplats som innehåller hårdvara i form av datorer (PC, Mac och Chromebooks), operativsystem samt tjänster relaterade till hanteringen av dessa.
I samband med upphandlingen görs även en översyn av kommunens IT-behov inför nästa avtalsperiod. För att säkerställa ett ändamålsenlig och verksamhetsorienterat IT-stöd behöver vi ställa relevanta krav på de tjänster vi kommer att behöva under nästa avtalsperiod. Dessa krav ska också spegla hur vi vill att nästa avtalsperiod skall fungera i praktiken, så att vi får en funktionell affärsrelation med våra kommande leverantörer. Viktiga effektmål är en kostnadseffektiv lösning, god kostnadsöversikt samt en funktion som fungerar bra för kommunens nuvarande och framtida arbetssätt. Verksamhetens önskemål har hög prioritet.

UPPDRAGET:
Uppdraget görs i samråd med Upphandling Södertörn.

För uppdraget gäller följande, för varje avrop/upphandling:
Fas1 – strategisk analys:
Strategisk väg framåt som är framtidssäkrad gällande teknisk plattform och digital arbetsplats.

Fas2 – initiering, förberedelse och upphandling:
Framtagning av kravspecifikation och avropsunderlag
Vara behjälplig vid uppläggning av avropsunderlag/upphandlingsunderlag i Mercell/TendSign
Svara på frågor under upphandlingstiden
Anbudsöppning (protokoll)
Framtagning av utvärderingsrapport
Framtagning av tilldelningsbeslut
Avtalsspärr (normalt 10 kalenderdagar)
Framtagning av leveransavtal samt justering av detta tillsammans med vinnande anbudsgivare

Option: Fas3 – etablering:
Transitering till ny leverantör

MÅL
Strategisk analys.
Kravfångst genomförd och förfrågningsunderlag framtaget till en kvalitet och ett format som innebär att annonsering/upphandling kan genomföras.
Upphandling genomförd.
Option: Transitering genomförd.

LEVERANS
Genomförd upphandling med nya leverantörer på plats.

OMFATTNING:
Uppdraget är beräknas till ett heltidsuppdrag med start 2022-05-23 och leverans senast 2023-03-31. Lägre omfattning under sommaren trolig då uppdragets intensitet minskar under semesterperioden.

Skallkrav

Konsulten ska ha genomfört minst två liknande uppdrag inom Teknisk plattform/Digital arbetsplats inom större offentliga organisationer de senaste 5 åren, vilket ska styrkas med kort uppdragsbeskrivning och kontaktperson till referensuppdrag.
Anbudsgivare kan ange en eller flera konsulter för varje fas i uppdraget.
Ansvarig konsult/projektledare Ska ha minst tio (10) års erfarenhet av offentlig IT-upphandling.
Konsulten/er Ska ha god kunskap avseende server/klientmiljöer, operativsystem Windows, Linux, Chrome OS och Mac OS, samt integrationer
Konsulten/er Ska ha god kunskap om identitetshantering inkl. signering
Konsulten/er Ska ha god kunskap om Azure molnplattform
Konsulten/er Ska ha kunskap om DHCP/DNS
Konsulten/er Ska ha kunskap om säkerhetstjänster såsom antivirusprogram för servrar och klienter, säkerhetsscanning, penetrationstester och SIEM
Konsulten/er Ska ha kunskap om kommunal förvaltning och samverkan såsom ITIL, PM3 och SIAM

Börkrav

Arbetserfarenhet av säkerhetskrav och säkerhetsregelverk som ställs på ett IT-system som hanterar känslig information.
Arbetserfarenheter av att både ta fram, bereda och bedöma designärenden för infrastruktur och IT-säkerhet.
Arbetserfarenhet av både hot-, risk- och sårbarhetsanalyser i komplexa IT-infrastrukturer. Arbetserfarenheten bör vara erhållen under de senaste fem (5) åren.
Arbetserfarenhet av att samarbeta med verksamheten, för att kravställa på framtagningen av IT-infrastrukturlösning.
Arbetserfarenhet inom IT-arkitektur.

Övriga krav

Konsulten ska arbeta enligt kommunens projektmodell XLPM och i projektverktyget Antura.
Konsulten ska ge beställaren tillräckligt underlag för god granskning och rimlighetsbedömning av fakturerad tid
Konsulten ska säkerställa möjlighet att genom digital identifiering (ex. Bank-ID, e-legitimation, SMS) kunna logga in till den av kommunen tillhandahållna inloggningsportalen.

Personliga egenskaper

Ska ha lätt för att samarbeta
Initiativrik
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
Ska vara bra på att planera och följa upp

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2024-03-31

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag