Utredare till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

By 23 april, 2021 maj 9th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-05-17
 Slutdatum 2021-09-30
 Omfattning 50%
 Ort Stockholm/Distans
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-04-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2542132
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Utredare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Översyn av ITIL-processerna i en IT-organisation som jobbar enligt agila metoder för systemutveckling och enlig ITIL-processer för drift/support.
I uppdraget ska de processledare som finns i organisationen, 8 st, involveras i arbetet.

Kartlägg nuläget för ITIL-processerna.
Genom intervjuer av intressenter och granskning av styrande dokument som IT-strategi, verksamhetsplaner, processdokument ta fram krav på och en målbild för ITIL-processerna.
Ta fram förlag på mål för uppföljning av processerna och ev en roadmap för att ta sig till målbilden.
Ta fram förslag på roller som bör finnas för att leva upp till målbilden.

Omfattning: Ett tidsbegränsad uppdrag, förslagsvis på deltid 50%, under 3-4 månader, plus semesteruppehåll. Totalt ca 250-350 timmar.

Skallkrav

Erfarenhet av att ha genomfört motsvarande typ av uppdrag på andra större företag/organisationer.
Vana att leda process- och verksamhetsutvecklingsprojekt
Mycket god kännedom om ITIL-processer
Mycket god kännedom om SAFe
Mycket god kännedom om ITSM-verktyg
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Självgående

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2021.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag