Utveckling av ki.se till Karolinska Institutet

By 31 augusti, 2022 september 28th, 2022 Data/IT
Roll Systemutvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-01-01
 Slutdatum 2027-12-31
 Omfattning %
 Ort Solna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-09-19 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Edwin Landgraff (cv@keyman.se | 076-765 40 46)
 Referens nr 4501117
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en leverantör som med ett team kan utföra uppdraget Utveckling av ki.se till Karolinska Institutet.

KI:s webbplats representerar hela KI, är en ingång för många olika målgrupper och är universitetets största kontaktyta mot omvärlden. Webbplatsen består av fyra subsajter, som tillsammans bildar ”ki.se”: medarbetare.ki.se, utbildning.ki.se, nyheter.ki.se samt ki.se/xxx med underområden såsom institutioner, forskning med flera. 
Webbplatsen är byggd i webbpubliceringssystemet Drupal 9, är tvåspråkig (svenska och engelska), består av ca 50 000 sidor samt ca 10 000 dokument omfattande:

 • information som riktas till externa målgrupper.
 • publik kurs- och programinformation riktad till såväl presumtiva som befintliga studenter.
 • publik information som är riktad till universitetets medarbetare och befintliga studenter.
 • anpassat innehåll och information i inloggat läge för KI:s medarbetare.
 • profilsidor och personallistor för alla medarbetare och anknutna. 
 • nyheter, både centrala och lokala på institutionerna.
 • kalenderposter, både centrala och lokala på institutionerna.
 
Webbplatsen har integrationer mot följande system:
 • Shibboleth för inloggning
 • Identitets- och behörighetssystem (IDAC) för personinformation
 • Selma för kurs- och programinformation samt kurs- och programplaner
 • Varbi för lediga tjänster
 • Delta för uppdragsutbildningar
 • Qbank, konnektor för bild- och filmhantering
 • Pubmed för enstaka publikationer
 • Bibliometrisystemet för en persons samtliga publikationer
 
Övriga system som webbplatsen använder eller har kopplingar till:
 • Readspeaker för uppläsning av sidor och dokument
 • Siteimprove för innehållshygien
 • Google Programmable Search för sökfunktion
 • Google Analytics och Google Tag Manager för analys
 • Matomo för analys
Uppdragets omfattning
1.      Kontinuerligt underhåll, ny utveckling och vidareutveckling av Drupal inklusive dess integrationer mot andra system:
 • Utveckling av ny funktionalitet, vidareutveckling och underhåll av befintlig funktionalitet, mallar, struktur och navigation, installation, konfiguration, implementation. Core-uppdateringar, säkerhetsuppdateringar. 
 • Rådgivning/utbildning kring arkitektur, design och funktionalitet.
 • Rådgivning och förbättring av användarupplevelse och tillgänglighet.
 • Systemdokumentation anpassad för KI.
 • Projektledning av den egna leveransen.
 • Gemensamma uppföljningsmöten.
KI uppskattar omfattningen av uppdraget till ca 150 timmar per månad. KI garanterar dock inte någon volym. 
 
2.      Tilläggstjänster som kan beställas vid behov:
 • Utveckling av separata tjänster, till exempel webbplatser för projekt m.m. som inte ryms inom ramen för ki.se. 
Tilläggstjänster kan beställas av andra personer inom KI och även faktureras till andra än nedan kontaktpersoner. KI uppskattar omfattningen av tilläggstjänster till mellan 0-500 timmar per år.
Om kontraktet
KI avser att teckna avtal med en (1) leverantör.

Leverantören ska säkerställa leveransen i form av ett team som har flerårig erfarenhet av systemutveckling och mycket god kännedom om olika tekniker och verktyg på området. Teamet ska vidare kunna leverera kontinuitet i uppdraget så att viktig kunskap och kompetens överförs mellan teammedlemmar. 

Arbetet sker i nära samarbete mellan beställare och leverantör. Beställare är förvaltningen för KI:s objekt ”plattform för övergripande webbkommunikation” som består av personer från KI:s IT-avdelning och Kommunikationsavdelning. 

Kommunikation och rapportering av aktiviteter, uppgifter och leveranser sker digitalt. Vid behov kan även fysiska möten användas.

Varje månad skickas en faktura för de timmar som har arbetats upp tillsammans med en specifikation av vad tiden använts till.
 
Skallkrav

Dokumenterad erfarenhet av liknande arbete inom högskolesektorn/motsvarande (ej KI)
Erfarenhet av att implementera tillgänglighetskrav enligt W3C/WCAG 2.1.
Minst sju (7) års erfarenhet av Drupal-utveckling
Webbdesign, minst fem (5) års erfarenhet
Minst tre (3) års erfarenhet av Java/Javascript
Minst fyra (4) års erfarenhet av My SQL/MariaDB-utveckling
Minst tre (3) års erfarenhet av Json
Minst tre (3) års erfarenhet av Apache, Tomcat
Minst fyra (4) års erfarenhet av HTML

Börkrav

Övriga krav

Beskriv kort i kommentarsfälten vid skall- och börkraven hur konsulten uppfyller dessa.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.

Personliga egenskaper

Övrig information

Option på förlängning längst till och med 2029-12-31 .

Resor/resetraktamente ersätts inte. Övertid ersätts endast efter överenskommelse mellan beställare och leverantör.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

 1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
 2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
 3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
 4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
 5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag