Utvecklingsteam digital utveckling till Program inom Samhällsbyggnadskontoret till Norrköpings kommun

By 11 april, 2019 maj 19th, 2019 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-05-01
 Slutdatum 2021-04-30
 Omfattning 100%
 Ort Norrköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-04-15 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 1381573
Övergripande uppdragsbeskrivning

Norrköpingskommun har ett stort fokus på digital transformation och har för att driva detta skapat en kraftfull central Digitaliseringsavdelning med uppdraget att stödja, stimulera, samordna och styra den digitala utvecklingen. Digitaliseringsavdelningen har sedan 2018 även ett större engagemang i tidiga faser för att sedan lämna över driftsansvaret till respektive verksamheter och stödfunktioner. Varje kontor/verksamhet inom Kommunen har ett eget digitaliseringsprogram där mål och handlingsplaner för verksamhetens digitalisering finns beskrivna och angivna. Inom varje program finns ett stort antal aktiviteter av skiftande karaktär och omfattning. Programmet för digital utveckling inom Samhällsbyggnadskontoret är ett program med högt tempo och höga ambitioner.

Det omfattar samtliga verksamheter inom kontoret och i programmet ingår bland mycket annat smart byggande, drift av staden (t.ex. skottning, sandning, gräsklippning mm), trafikplanering (sensorer) och visualisering/3D-utveckling för att sträva efter en tydlig demokratisk process. Vidare ingår även smarta e-tjänster (ex smidiga bygglovsansökningar), automatiseringar/robotisering av ekonomiflöden och andra ärendeflöden samt eventuella digitala hjälpmedel för ex livsmedelsinspektörer på fältet. Till detta hör också att Norrköping planerar många nya bostadsområden med äldreboenden och skolor där man vill ta tillvara ett Smart City koncept. Programmet är inte i första hand ett IT-projekt utan inriktat mot verksamheten och på verksamhetens digitala utveckling. Detta avrop syftar till att bidra med resurs och kompetens till dessa aktiviteter genom att avropa ett förändringsteam som ska möta upp denna utmaning.

De roller vi söker är: – 1 programledare – flera projektledare ROLLERNA: Som programledare ansvaras för helheten, leverans och resultat för det program som man ansvarar för. Som programledare förväntas man också bidra med sin expertis inom området i teamet i stort. Som projektledare ansvarar man för helhetsleveransen av de projekt och aktiviteter man tilldelats.

OMFATTNING: Arbetets omfattning kan variera mellan 50 och 100% under uppdragstiden. Alla aktiviteter som kommer ingå i uppdraget kan inte specificeras på förhand utan kommer att avgöras av det specifika digitaliseringsprogrammets handlingsplan. Det är därför av vikt att ev byte av konsulter ska kunna ske för att säkerställa rätt kompetens i varje projekt. Detta måste överenskommas om av parterna. Den enskilda konsulten, enskild aktivitet eller uppdraget i sin helhet kan sägas upp med 1 månads uppsägningstid. Uppdraget sträcker sig till 2021-04-30 med option på förlängning ytterligare 1 år efter sista datum. Arbete ska företrädesvis ske på plats hos kund men kan för arbetsuppgifter som lämpar sig för distansarbete även ske på annan ort.

EFTERFRÅGAD KOMPETENS OCH ERFARENHET: Kompetens och erfarenhet från storskalig digital samhällsutveckling inom såväl samhällsplanering, planeringsprocesser samt digitala samhällslösning – Erfarenhet från nationella eller internationella projekt inom digital samhällsutveckling inom begreppet Smart City – Erfarenhet från utvecklingsprojekt som berör förvaltningsverksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen – Insatt i Regeringens, Lantmäteriets och Boverkets nuvarande regelverk och framtidsvisioner – Insikt i plan o bygglagen – Kunskap om teknikutvecklingen inom området och vad som kan tillämpas i en kommun samt på vilket sätt.

Skallkrav

Kompetens och erfarenhet från storskalig digital samhällsutveckling inom såväl samhällsplanering, planeringsprocesser samt digitala samhällslösning
Erfarenhet från nationella eller internationella projekt inom digital samhällsutveckling inom begreppet Smart City
Erfarenhet från utvecklingsprojekt som berör förvaltningsverksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen
Insatt i Regeringens, Lantmäteriets och Boverkets nuvarande regelverk och framtidsvisioner
Insikt i plan o bygglagen
Kunskap om teknikutvecklingen inom området och vad som kan tillämpas i en kommun samt på vilket sätt

Börkrav

Övriga krav

Beskriv kort i kommentarsfälten (max 255 tecken) hur konsulten uppfyller de olika kraven
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument (bredvid offertfliken)
Önskar ni sekretessbelägga delar av offerten? (Se text under ”Övrig information)

Personliga egenskaper

Lösningsfokuserad
Utvecklingsinriktad
Lyhörd
Kommunikativ
Tekniskt kompetens som kan översättas till användarnas behov

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

Då KeyMan samarbetar med en offentlig myndighet för detta behov finns det risk för att er offert kan bli en offentlig handling. Om ni vill sekretessbelägga något i er offert bör ni i en bilaga ange vad som ska sekretessbeläggas, varför ni anser att detta är en affärshemlighet och vilka konsekvenserna blir om dessa uppgifter kommer till konkurrenters kännedom. Det finns ingen garanti att sådan uppgift som önskas sekretessbelagd förblir sekretessbelagd. Ladda upp ev. bilaga under fliken “Dokument” (bredvid Offert-fliken).

Uppdraget planeras att starta 2019-05-01 med option på förlängning ytterligare ett år. Omfattningen av uppdraget uppskattas till mellan 50 och 100% under uppdragstiden.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag