Ux designer/behovsanalytiker till verksamt.se till Tillväxtverket

By 3 augusti, 2021 september 26th, 2021 Data/IT
Roll UX-designer
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-08-24
 Slutdatum 2021-10-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-08-10 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | )
 Referens nr 2772204
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för uppdrag som Ux designer/behovsanalytiker till utvecklingen av nya verksamt.se.

Uppdraget omfattar:
Verksamt.se är företagarnas kundmöte i Sverige. Verksamt i sin nuvarande form har funnits som tjänst sedan 2009. För några år sedan startades ett arbete upp för att förnya och framtidssäkra Verksamt. Ansvaret för detta arbete drivs som ett samarbete mellan Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket.
En ny teknisk plattform, målbild och en värdemodell tagits fram för att det nya verksamt ska förenkla myndighetskontakterna och lösa företagarnas problem. Tillsammans beskriver de ett framtida “ekosystem” där myndigheter och privata aktörer ansluter sig och levererar och tar del av tjänster och information (också kallat värdenätverk). Ekosystemet realiseras av:
• Bastjänster och Samtjänster
• Samverkande informationsinsamling och informationsutbyte genom öppna APIer.
• Innehållshantering i Headless CMS där konsumenterna ansluter via sitt eget frontend.

Nu söker vi en Ux designer/behovsanalytiker till utvecklingen av nya verksamt.

Arbetet bedrivs i huvudsak hemifrån under covid-19 tiden.

Detaljerad uppdragsbeskrivning
Under hösten togs en designstrategi fram för Nya Verksamt och en mängd komponenter och annat finns färdigt i Figma som en del i denna strategi. Detta uppdrag skall strikt följa den framtagna designstrategin. Med detta i åtanke skall uppdragstagaren:
• Ta fram design för eventuella nya komponenter
• Uppdatera komponentbiblioteket i Figma vid behov
• Utifrån de funktionella krav/skisser som projektet tar fram, detaljera ut flöden och krav för utveckling tillsammans med team utvecklare/redaktion
• Med hjälp av komponentbibliotek – ta fram UX-lösningar för följande funktionalitet:
• Status på ärende/ärendevyer på nya verksamts Mina sidor
• Handlingsplan för att starta företag på Mina sidor
• Dema eget arbete, både i mindre och större grupper om så efterfrågas
• Ge feedback och stöd till teamen under deras utveckling
• Delta i demos då så efterfrågas och ge teamen feedback efter implementation

Samarbetspartners under arbetet
Framtagandet av skisser sker i samarbete med Bolagsverkets team i Sundsvall och Tillväxtverkets team i Stockholm samt Skatteverket.

Starten för uppdraget är flexibelt.

Skallkrav

Högre utbildning inom Interaktion/Ux design eller motsvarande yrkesutbildning.
Minst 5 års erfarenhet av Interaktion/Ux design.
Goda kunskaper om standarder för webbramverk och riktlinjer för webbapplikationer.
Erfarenhet av prototyp – och designverktyget Figma.
Flytande svenska i både tal och skrift.

Börkrav

Erfarenhet av kravhantering/formulering.
Erfarenhet av att arbeta i agila team.
Erfarenhet av användardriven utveckling.
Erfarenhet av arbete på en myndighet.

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Mycket handlingskraftig och självgående
God samarbetsförmåga
God kommunikationsförmåga

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2022-06-30.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

Vid frågor kontakta Elin Engman, elin.engman@keyman.se, 0730 79 97 55

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag