UX-designer/grafisk designer till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

By 3 september, 2019 september 21st, 2019 Data/IT
Roll UX-designer
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-09-16
 Slutdatum 2019-11-22
 Omfattning 50%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-09-04 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1522964
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en UX-designer/grafisk designer till Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten är nu i behov av en UX-designer/grafisk designer till Orangeriet (intranätet) som med utgångspunkt från ett befintligt behovsunderlag ska ta fram UX-lösningar på hur en förändrad startsida för Orangeriet kan underlätta det dagliga arbetet för Pensionsmyndighetens användargrupper, i synnerhet handläggare inom produktionsavdelningen.

Detta designarbete sker i nära samarbete med intranätstrateg och huvudredaktör på kommunikationsavdelningen, samt med referenspersoner för användargrupper och utvecklingskompetens på it-avdelningen.

Det befintliga behovsunderlaget bygger på genomförda användarundersökningar och flera workshops med användare under våren och försommaren 2019. Detta arbete som fortsätter under hösten behöver samordnas och kompletteras med extern UX-kompetens. Leverans från UX-designer ska utgöra underlag för utveckling av den förändrade intranätstartsidan.

Nuvarande startsida är sedan 2016. Den ger användarna en god överblick och orientering av vad som pågår inom myndigheten som är gemensamt intressant. Däremot är avståendet för stort till den egna verksamheten, det som konkret rör det dagliga arbetet.

Skallkrav

Minst 5 års erfarenhet av rollen som UX-designer.
Erfarenhet av användbarhet, tillgänglighet, användarcentrerad design, interaktionsdesign, grafisk design samt service design.
God kännedom om agilt arbetssätt.
Erfarenhet av projekt för intranät och interna digitala tjänster.
Jobbat med förändrade behov/krav från kunder och verksamhet under hela utvecklingens gång.
Utbildning inom interaktionsdesign.

Börkrav

Erfarenhet av kravanalys.
Erfarenhet av att jobba inom offentlig sektor.
Erfarenhet av Sitevision.
Erfarenhet från pensionsbranschen.

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Strukturerad och arbetar både mål- och resultatorienterat.
God analytisk förmåga, och kan angripa frågor utifrån ett brett perspektiv.
Lätt för att samarbeta och kan förankra idéer hos både teammedlemmar, chefer och andra kollegor.
God förmåga att visualisera och förklara komplexa frågor på ett enkelt och begripligt sätt.

Övrig information

Option på förlängning längst till 22 december 2019.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag