VBA-Applikationsutvecklare till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

By 13 augusti, 2019 augusti 25th, 2019 Data/IT
Roll Applikationskonsult
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-10-01
 Slutdatum 2020-09-30
 Omfattning 20%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-08-14 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1503963
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en applikationsutvecklare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Analysavdelningen behöver komplettera sina resurser med en konsult med Visual Basic-kompetens för utveckling och support av applikationen Pensionsmodellen. I rollen ingår återkommande uppdateringar och körningar men även felsökning och utveckling. Pensionsmodellen är ett analys- och prognosverktyg som används för att göra finansiella, 25–90-åriga, simuleringar av pensionssystemet på makronivå. Modellen består av ett flertal Excel-arbetsböcker med VBA-kod som tillsammans gör beräkningar och visualiserar resultat.

Skallkrav

Ska ha minst 5 års utvecklingserfarenhet inom Excel och VBA
Ska ha minst 5 års erfarenhet av att utveckla stora beräkningsintensiva Excel-modeller
Ska ha minst 5 års erfarenhet av objektorienterad programmering i VBA för Excel
Ska ha erfarenhet av att bearbeta stora datamängder i VBA för Excel
Ska ha erfarenhet av att utveckla Excel-modeller som arbetar mot binära filer
Ska ha erfarenhet av att utveckla Excel-modeller som kör parallella beräkningar i VBA distribuerade över flera noder i ett nätverk
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM).

Börkrav

Bör ha kunskaper om det allmänna pensionssystemet
Bör ha kunskaper om SCB:s befolkningsframskrivningar
Bör ha god förmåga att uttrycka sig skriftligt
Bör ha god förmåga att överföra och lära ut kunskaper

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Modellen kan behöva utvecklas efter krav som är svåra att förutse och det är därför viktigt att du har en flexibel inställning till förändringar
Det är viktigt att du är noggrann då Pensionsmodellen är komplex med många inställningar att ta hänsyn till
Du behöver ha en analytisk läggning då arbetsuppgifterna inte alltid är tydligt definierade utan kräver en förståelse för vad syftet är och vad slutresultatet ska bli
Du behöver vara pragmatiskt lagd och kunna arbeta självständigt med utveckling av modellen

Övrig information

Uppdraget är på deltid och beräknas till 8 timmar per vecka.
Option på förlängning längst till 30 september 2021.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag