Verksamhetsanalytiker till Pensionsmyndigheten

By 10 september, 2021 september 26th, 2021 Data/IT
Roll Verksamhetsanalytiker
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-09-20
 Slutdatum 2021-12-01
 Omfattning 40%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-09-14 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se | )
 Referens nr 2895245
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Verksamhetsanalytiker till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Syftet med analysen är att öka förståelsen i organisationen kring varför de förväntade effekterna av NBT programmet inte uppnåtts. Analysen ska verifiera om de förväntade effekterna var korrekt analyserade, bedömda och realistiska. Analysen ska också verifiera om ändringar av programmet under gång har påverkar möjligheterna att uppnå effekterna och även om införandet av den nya lösningen med tillhörande arbetssätt har skett på ett sätt som ligger i linje med vad som krävts för att uppnå effekterna. Vidare ska analysen peka på om andra förändringar vad gäller ledning och styrning av verksamheten har påverkat möjligheterna att uppnå de önskade effekterna.

Uppdraget kommer att genomföras dels genom intervjuer med olika personer kopplade till NBT införandet och dels genom inläsning av material från NBT projektet och efterkommande handlingsplaner.
Resultatet av arbetet ska dels sammanställas i rapportform, både skriftlig och som presentationsmaterial samt presenteras för ledningsgrupp och andra intressenter.

Omfattning: deltid, 20-80%.

Skallkrav

Skall ha dokumenterad erfarenhet av att ha genomfört analyser av effekthemtagning från motsvarande storlek på organisation
Skall ha dokumenterad erfarenhet av att ha genomfört analyser där ledningsgruppen varit mottagare av analysen
Skall ha dokumenterad erfarenhet av att genomföra intervjuer med ledningspersoner
Skall ha dokumenterad erfarenhet av att visualisera och kommunicera komplexa samband och beroenden kopplat till effekthemtaning
Skall ha dokumenterad erfarenhet av offentlig sektor där handläggning är en väsentlig del av verksamheten
Resultatet skall dokumenteras i dels en skriftlig rapport och dels en illustrativ och förklarande presentation som föredras för ett antal olika grupperingar inom myndighetsledningen
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Bör ha erfarenhet av stora komplexa program med fokus på effekthemtagning i form av effektivare handläggning
Bör ha erfarenhet av motsvarande typer av analyser i offentlig sektor inom de närmaste fem föregående åren
Bör ha erfarenhet av att ha infört system i den operativa verksamheten med syfte att effektivisera arbetssättet

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Drivande
Kommunikativ
Pedagogisk

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2021.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Mats Mårtensson, mobilnummer 070- 644 38 88.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag