Skip to main content

Verksamhetsarkitekt/Scrum Master till arkitektteamet på IVO – Offert skickad till kund

By 23 november, 2022december 3rd, 2022Data/IT
Roll Verksamhetsarkitekt
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-01-01
 Slutdatum 2023-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-11-25 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referensnummer #8426
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Verksamhetsarkitekt/Scrum Master till arkitektteamet på IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 

Uppdragsbeskrivning: 
Vill du vara med och bidra till att Sverige har en god och säker hälso- och sjukvård samt omsorg? IVO söker nu en verksamhetsarkitekt som även har ett uppdrag som scrum master till vårt arkitekturteam.

Arkitekturteamet ansvarar för en hållbar IT-arkitektur som möjliggör IVO:s fortsatta digitalisering.

Uppdragsbeskrivning:
Vi söker en modig, nytänkande verksamhetsarkitekt. Du gillar att jobba i team och har lätt för att kommunicera. Du har enkelt för att knyta ihop verksamhet med it-utveckling genom att t ex använda informationsmodeller och utreda processer samt dokumentera och presentera lösningar.  Du kan snabbt sätta dig in i IVOs IT-miljö och har erfarenhet av att förslå tekniska vägval avseende system och integrationer.

Du kan arbeta nära användare och fångar behov för att omsätta dem i lösningar, och du deltar i diskussioner med olika intressenter (både verksamhet och arkitektur/teknik).

I din roll kommer du även verka som arktitekturteamets scrum master och facilitera samt delta i möten enligt scrum.

Generell beskrivning:
Arbetet bedrivs enligt den agila metoden Scrum och leds av IVO.
Arbetet bedrivs i (3-veckor) sprintar.
Teamets medlemmar kommer tillsammans ansvara för utveckling och förvaltning av system och applikationer.
I ansvarsområdet ingår att delta i teamets serviceveckor.
Anlitade konsulter använder IVO:s utrustning i form av klienter och mobiler för att vara en fullvärdig medlem i de agila teamen, vilket ger tillgång till e-post, kalendrar funktionsbrevlådor mm.
I teamet ingår medlemmar från IVO samt konsulter.
 
Utvärdering kan ske antingen vid intervju eller arbetsprov. Vi kommer lägga stor vikt vid om konsulten arbetat på IVO eller myndighet i liknande uppdrag tidigare. 
 
IVO kommer fästa stor vikt vid konsulternas personliga egenskaper, utöver teknisk kunskap.
Teamarbetet kommer till stor del ske on-line/digitalt med krav på stor delaktighet, vilket bland annat innebär påslagen kamera. Vi förutsätter därför att man som konsult har god vana av digitala möten. 
Skallkrav

Är certifierad verksamhetsarkitekt
Är certifierad Scrum Master (CSM)
Är väl förtrogen med agil systemutveckling

Börkrav

Har god kunskap om informationsmodellering
Kan arbeta med Scrum-tavla i Azure DevOps
Erfarenhet av offentlig verksamhet

Övriga krav

Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Lagspelare; Har erfarenhet av att ha arbetat i team och trivs med det. Uppskattar att ha gemensamma mål och att lösa utmaningar tillsammans. Bidrar med en positiv anda
Kommunikation; Kan kommunicera konstruktivt med både teamkamrater och personer i verksamhetensamt har förmågan att skapa ömsesidig förståelse. Missförstånd sker sällan
Problemlösning; Är en god problemlösare. Belyser olika sidor i ett problem innan lösningar föreslås. Kan tänka i termer av fler lösningar och dellösningar. Ser nyttan i att prova en lösning så snart som möjligt för att få tidig feedback
Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2024.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från IVO. 

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag