Skip to main content

W3D3 Konsulter till Pensionsmyndigheten

By 1 mars, 2023mars 21st, 2023Data/IT
Roll Specialist
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-05-01
 Slutdatum 2024-04-30
 Omfattning 100%
 Ort Distans
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-03-03 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referensnummer #9057
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu W3D3 Konsult/er till Pensionsmyndigheten.

Beskrivning av vad vi vill uppnå tillsammans med leverantören:  

Syftet med uppdraget är att Pensionsmyndigheten tillsammans med leverantören ska verka för en stabil miljö med god prestanda som motsvarar våra användares behov. Pensionsmyndigheten behöver stöd i frågor kring utvecklingsmöjligheter såväl som konkreta felavhjälpande åtgärder och årliga uppgraderingar.
 
 
Beskrivning av Pensionsmyndighetens organisation kring applikationen 
W3D3 är ett av Pensionsmyndighetens dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem. I systemet diarieförs allmänna handlingar kopplade till ärenden som rör t.ex. omprövningar, kontrollutredningar, avtal, beslut, remisser, upphandlingsärenden, synpunkter från allmänhet, personalärenden och vissa fondhandelsärenden.
 
Med nuvarande förvaltningsorganisation tillhör W3D3 med kringsystem förvaltningsobjektet FO Stöd. Objektet förvaltas och drivs av våra förvaltningsledare (FL, en för verksamheten och en för IT) tillsammans med objektägare. På verksamhetssidan finns två objektspecialister med systemförvaltaransvar och djupa kunskaper i hur applikationen används. Objektspecialisterna planerar för hur applikationen ska nyttjas och utvecklas under året. Detta dokumenteras i en för objektet gemensam förvaltningsplan. Detta underlättar för en bra årsplanering tillsammans med kommande leverantör. För närvarande pågår ett arbete för att transformera förvaltningsobjektet till ett agilt arbetssätt i enlighet med den övriga organisationen för IT-utveckling och IT-förvaltning.
 
Vid uppgraderingar, eventuell felsökning och utveckling inom IT drivs arbetet av FL IT (efter beställning av objektspecialisten). FL IT stöds av resurser IT-specialist för objektet, teknikförvaltare, samt övriga tekniska resurser inom IT. 
  
Beskrivning exempel på incidenter, beställningar, utvecklingsaktiviteter  
Incident: Felaktigheter som uppstår i W3D3. Kan t ex avse problem som uppstår vid förändringar i Pensionsmyndighetens IT-miljö, såsom uppgradering av webbläsare. Incidenter kan också avse buggar som uppstår i div funktioner i W3D3.
Beställning/utvecklingsaktivitet: t ex utveckling av nya fält eller formulär i ärendekort och handlingskort, tjänster för export eller import av data/filer,  inläggning av nya dokumentmallar, nya rapporter, uppgradering till ny version eller konvertering av uppgifter i W3D3.
  
 
Kontaktyta mot leverantör:  
Primär kontakt mot leverantör är objektspecialisterna för W3D3, i särskilda fall kan tekniker inom IT göra en anmälan om den är av teknisk karaktär.  Dessa roller ska ges behörighet att registrera ärenden/incidenter/problem hos leverantören.
 
Uppdraget kan ske på distans. 
  
 
Avtalets utformning:
Fastprisdel:
Pensionsmyndigheten önskar dela upp avtalet i två delar varav fastprisdelen ska omfatta:
 
–          En årlig uppgradering, eventuella patchningar löpande under avtalstiden
–          Deltagande på kvartalsvisa förvaltningsmöten, på plats hos Pensionsmyndigheten. Kostnader förknippade med dessa resor ingår i fastprisuppdraget.  
–          Support vardagar via telefon, mail och mail helgfria vardagar kl 8-16:30 
–          Inställelsetid: Leverantören ska återkoppla på anmält ärende inom 2 timmar
–          Tekniskt stöd vid datahallsswitchar inom Pensionsmyndigheten (2 per år)
–          Ge prisförslag om lösningen av ett ärende tar mer än 4 timmar att åtgärda
–          En portal för ärendehantering för Pensionsmyndigheten
–          Månadsrapportering gällande inkommande ärenden, lösningsgrad, timmar (ej fastpris)
–          Teknisk kompetens och stöd för befintlig W3D3 installation inklusive miljöer för drift och acceptanstest, samt klientmiljö
 
Det fasta priset ska anges per kvartal.
 
Utvecklingsdel:
Pensionsmyndigheten ska kunna avropa löpande konsulttimmar för att genomföra aktiviteter som inte ingår i fastprisuppdraget. Dessa insatser planeras på de normalt kvartalsvisa förvaltningsmötena.
Konsultpriset ska anges per timme.

Skallkrav

Leverantören ska: – Vara certifierad partner till Formpipe vid tecknande av ursprungsavtalet.
Tillhandahålla en portal för ärendehantering för Pensionsmyndigheten.
Månadsrapportera i en statusrapport gällande inkomna ärenden, lösningsgrad, antal förbrukade timmar etc.
Tillhandahålla teknisk kompetens och utgöra stöd för befintlig W3D3 installation inklusive miljöer för drift och acceptanstest, samt klientmiljö.
Vara drivande i hantering av inkomna ärenden och lösningar för dessa.
Gjort minst 5 uppgraderingar till den W3D3-version som Pensionsmyndighetens använder i nuläget (2021 R1).
5 års erfarenhet av felsökning och rättningar i W3D3 och tillhörande moduler.
God kommunikativ förmåga, samt god språklig förmåga i tal och skrift.
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM).

Börkrav

Ha erfarenhet av applikationen körd i dubbla datahallar.
Ha erfarenhet av att ta fram system- och driftsdokumentation för applikationen. Ett för uppdraget relevant arbetsprov bör lämnas in.
Besitta viss kompetens inom regelverket för diarieföring inom statliga myndigheter.

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Socialt kompetent.
Noggrann.
Självgående.
Drivande.
Engagerad.
Positiv.
Lösningsorienterad.

Övrig information

Option på förlängning t.o.m. 30 april 2025. 

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. 
Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag