Webbredaktör på Kommunikationsenheten i Haninge Kommun – VI SÖKER FLERA KANDIDATER!

By 7 september, 2022 september 28th, 2022 Data/IT
Roll Webbredaktör/redaktionellt arbete på webb
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-09-19
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Haninge
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-09-16 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 4520176
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult i rollen som Webbredaktör på Kommunikationsenheten i Haninge Kommun.

BAKGRUND:
Kommunikationsenheten (KOM) har 12 medarbetare i olika roller och uppdrag. Enheten arbetar enligt ”stjärnmodellen” vilket innebär att medarbetarna parvis i huvudsak stödjer en förvaltning men är organisatoriskt placerade på kommunstyrelseförvaltningen, ingår i KOM och rapporterar till kommunikationschefen. På enheten finns också specialister – marknadsföringsstrateg, två medarbetare som arbetar med digitala kanaler samt en pressansvarig (pressansvarig rapporterar till avd.dir). Enheten ingår i Avdelningen Omvärld- och utveckling där även Näringslivsenheten, IT-enheten och Utvecklingsenheten ingår.

UPPDRAGET:
Uppdraget innebär att övergripande förstärka KOM i sitt kommunövergripande uppdrag. Det omfattar att gå in i olika kommunikationsuppdrag. I rollen ingår strategiskt och operativt kommunikationsarbete – att planera, producera och publicera innehåll i olika digitala kanaler och för olika målgrupper samt ge stöd och rådgivning i olika kommunikativa frågor till chefer, nyckelpersoner och lokala redaktörer. Uppdragsfördelning och arbetsledning ges genom kommunikationschefen.

OMFATTNING:
Uppdraget är ett heltidsuppdrag på 100%, men kan minska något under storhelgerna.
Utförandet kommer att både på plats i Haninge Kommun och på distans i relation till verksamhetens behov och FHM rekommendationer.

FÖRUTSÄTTNINGAR:
– Konsulten ska ge beställaren tillräckligt underlag för god granskning och rimlighetsbedömning av fakturerad tid.
– Konsulten ska säkerställa möjlighet att genom digital identifiering (ex. Bank-ID, e-legitimation, SMS) kunna logga in till den av kommunen tillhandahållna inloggningsportalen.

Skallkrav

Akademisk examen i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller annan jämförbar utbildning.
Minst fem års arbetslivserfarenhet av operativ kommunikation.
Mycket god erfarenhet av digital kommunikation och att arbeta med webb, sociala kanaler och rörlig media.
Van skribent.
God erfarenhet av ledningskommunikation och stöd till chefer.
God erfarenhet av produktionsledning och beställarkompetens inom området kommunikation och marknadsföring.
Erfarenhet av kriskommunikation.

Börkrav

Erfarenhet av uppdrag i kommun.
Mycket god kunskap i epi-server.
God erfarenhet av projektarbete och projektstyrning.
Erfarenhet från offentlig sektor.
God kunskap i arbete med sociala medier.

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Ser helheter och är drivande, uthållig och lösningsorienterad
Duktig på att bygga nätverk och god förmåga att samarbeta med många olika roller och kompetenser.
Pedagogiskt förhållningssätt och har väl utvecklad kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska och gärna engelska.
God förmåga att växla mellan operativt och strategiskt arbete.

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-05-31. 

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag