Windows säkerhetskonsult med inriktning på PKI, ADFS med programmeringserfarenhet till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

By 26 april, 2021 maj 9th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-07-01
 Slutdatum 2022-06-30
 Omfattning 40%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-04-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2544129
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Windowssäkerhets-konsult med inriktning på PKI, ADFS med programmeringserfarenhet till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten söker en specialist på Microsoft PKI och ADFS och som har god programmeringskunskap, eftersom arbetet i mångt och mycket handlar om integration och automatisering. Konsulten ska ha erfarenhet från liknande miljöer både vad gäller storlek på it-miljön men också att miljön består av både Windows och Linux där alla system är beroende av automatiserade, fungerande tjänster runt certifikatshanteringen.

Omfattning: Deltid ca 40-50%

Skallkrav

Konsulten ska ha minst 5 år erfarenhet inom it-säkerhet och erfarenhet av att arbeta i stora/medelstora organisationer
Konsulten ska ha minst 5 år erfarenhet inom Certifikatshantering eller minst 5år erfarenhet av att arbeta med säkerhet i Windowsplattformen (specifikt Server sidan)
Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av Certifikat (Primärt Microsoft-CA/RA)
Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av AD-säkerhet generellt
Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av ADFS
Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av Federering/SSO
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Strukturerad, analytisk, drivande, prestigelös och trivs med att arbeta i team. Du är säkerhetsmedveten och har erfarenhet av att arbeta självständigt och arbetsleda dig själv

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 20 maj 2023

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag