Skip to main content

Stöd vid VA-taxeutredning till Täby kommun

By 12 januari, 2023februari 7th, 2023Ekonomistyrning
Roll Analytiker
 Kompetensområde Ekonomistyrning
 Startdatum 2023-02-15
 Slutdatum 2023-12-31
 Omfattning %
 Ort Täby
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-01-16 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Elin Engman (cv@keyman.se | 0730 79 97 55)
 Referensnummer #8786
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en leverantör för uppdrag – Stöd vid VA-taxeutredning till Täby kommun.

 Arbete med att göra kostnadsanalyser avseende anläggnings- och brukningsavgifter för att ta fram en ny VA-taxekonstruktion har pågått under två år. Slutligt förslag på konstruktion, nivå på ingående parametrar samt dokumentering av arbetet ska slutföras. Ett förslag till tjänsteskrivelse som underlag för politiskt beslut ska tas fram.

Konstruktionen ska innebära att VA-taxan blir skälig och rättvis samtidigt som nödvändiga intäkter säkras. 

Organisationen ska innehålla en ansvarig konsult och minst en handläggare.

Skallkrav

Angiven ansvarig ska ha genomfört tre VA-taxeutredningar.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Analytisk
Tillgänglig

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2024-12-31.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag