Branschspeciallist för kravställning inför upphandling av ärendehanteringssystem för bygglov till Sundbyberg kommun

By 12 oktober, 2021 oktober 19th, 2021 Försäljning, inköp, marknadsföring
Roll Övrig
 Kompetensområde Försäljning, inköp, marknadsföring
 Startdatum 2021-11-15
 Slutdatum 2022-01-31
 Omfattning 100%
 Ort Sundbyberg/distans
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-10-20 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 3067465
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för rollen som Branschspeciallist för kravställning inför upphandling av ärendehanteringssystem för bygglov till Sundbyberg kommun.

Uppdraget omfattar:

Sundbybergs Stad söker en branschspecialist för kravställning inför upphandling av ärendehanteringssystem för bland annat bygglov, anmälan, tillsyn, OVK.

Bakgrund och syfte:
Bygglovsenheten har fått i uppdrag av nämnden att digitalisera bygglovsprocessen.
Därför behöver nu upphandling av nytt ärendehanteringssystem ske. För att göra detta på ett effektivt sätt har vi valt att ta in konsultstöd för kravställning vid upphandling.

Arbetsuppgifter:
Konsulten ska vara drivande i att ta fram en kravspecifikation inför en upphandling av nytt ärendehanteringssystem för bygglov inför digitalisering.

Förväntat resultat:
Målet är att konsulten ska ta fram en fullständig och korrekt kravspecifikation inför kommande upphandling av ärendehanteringssystem för bygglovsprocessen.

Projektorganisationen för uppdraget:
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen

Omfattning:
100–200 timmar

Skallkrav

Konsulten ska ha god kännedom om hur bygglovsprocessen ser ut samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom bygglov.
Konsulten ska ha god kännedom om de ärendehanteringssystem för bygglov som finns på marknaden
Konsulten ska ha god kännedom om hur en kravspecifikation tas fram och ska se ut för att kunna användas i en upphandling.
2 referenter ska anges som konsulten samarbetat med en längre tid (tidigare chef eller längre kundrelation). Referenten kan komma att få lämna en personbedömning av konsulten.

Börkrav

God kännedom om upphandlingsprocessen
Arbeta strukturerat för att komma i mål med en kravspecifikation

Övriga krav

Konsulten ska följa beställarens interna riktlinjer och upphandlingsprocess samt följa beslutsordningen för upphandlingsärenden
Konsulten ska rapportera nedlagda timmar på respektive projekt samt vad som gjorts under varje arbetspass.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.

Personliga egenskaper

Lyhörd
Nyfiken
Innovativ
Glad
Tydlig
Drivande
Noggrann
Projektledare

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2022-07-31.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag