Handledare för boendestöd i missbruksärenden till Lidingö Stad

By 13 mars, 2020 april 8th, 2020 Handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning
Roll Handledare
 Kompetensområde Handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning
 Startdatum 2020-04-01
 Slutdatum 2021-04-01
 Omfattning %
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-03-19 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 1867724
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en handledare för boendestöd i missbruksärenden med senior kompetens.

Handledning var tredje vecka på Lidingö.

Handledningen är 4 tillfällen på våren och 5 tillfällen på hösten á två timmar år 2020.

Handledningsgruppen är två boendestödjare och vid tillfälle kommer de bjuda in handläggare från missbruk.

Skallkrav

Praktiserande handledare. Kunskap och kompetens och vana att kunna växla mellan individnivå och nätverksnivå. Bred kunskap om missbruk/neuropsykiatri/psykiatri. Önskvärt är viss fortbildning under handledning.
Bifoga minst två referensuppdrag
Två kontaktnamn från tidigare handledningsuppdrag eller pågående uppdrag.
Grundutbildning som Socionom elller psykolog med påbyggnadsutbildning för missbruksbehandling och återfallsprevention
Handledningen börjar i april 2020
Praktiserande handledare för handledning i arbetet med missbruk och beroendeproblematik

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Konsultmässig
Flexibel
God social förmåga

Övrig information

Möjlighet till förlängning finns. Omfattning: 18 timmar.

Kompetensnivåer i KST jämfört med ramavtalet
KST Ramavtalet
2-Junior Junior
3-Medium Konsult
4-Expert Senior
5-Guru Expert
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

Då KeyMan samarbetar med offentliga myndigheter för detta behov finns det risk för att er offert kan bli en offentlig handling. Om ni vill sekretessbelägga något i er offert bör ni i en bilaga ange vad som ska sekretessbeläggas, varför ni anser att detta är en affärshemlighet och vilka konsekvenserna blir om dessa uppgifter kommer till konkurrenters kännedom. Det finns ingen garanti att sådan uppgift som önskas sekretessbelagd förblir sekretessbelagd. Ladda upp ev. bilaga under fliken “Dokument” (bredvid Offert-fliken).

För eventuella frågor kontakta Annette Mårdberg, mobilnummer 072-219 52 19.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag