Handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning till Danderyds kommun

By 19 april, 2021 juni 14th, 2021 Handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning
Roll Handledare
 Kompetensområde Handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning
 Startdatum 2021-09-01
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning %
 Ort Danderyd
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-04-23 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 2528042
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult i rollen som Handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning till Danderyds kommun.

Uppdraget omfattar:
Vi vill ha ärende- samt processhandledning där det finns möjlighet att både ta upp frågor kring specifika ärenden samt hur man själv påverkas i olika situationer och hur man hanterar det (t.ex. då man tar del av klienters trauman/svåra livssituationer eller då det uppstår konflikt med en klient).
Viktigt att handledaren har bra kunskap om socialtjänst – de förutsättningar och ramar vi arbetar under och våra olika områden.

Vi önskar handledning var tredje vecka med tre olika grupper i totalt ca 3-3.5 timmar.
Grupperna som ska handledas arbetar inom socialpsykiatri, mottag av nyanlända, bostäder för nyanlända, ekonomiskt bistånd, missbruk, dödsboutredning.

Skallkrav

Bred erfarenhet av arbete inom socialtjänsten och inom flera av vuxenavdelningens områden.
Grundutbildad inom psykologi, beteendevetenskap eller liknande
Dokumenterad handledarutbildning

Börkrav

Goda kunskaper om myndighetsutövning inom socialtjänsten och tillhörande lagar och handläggning.
Erfarenhet av klinisk behandling av patienter inom vår målgrupp

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Förmåga att skapa en trygg miljö i gruppen, god kommunikationsförmåga, pedagogisk och kreativ, se till att alla kommer till tals.

Övrig information

Uppdraget omfattar handledning i totalt ca 3 – 3,5 timmar var tredje vecka, med tre olika grupper.
Option på förlängning, dock längst t.o.m. 2023-12-31.

För eventuella frågor angående uppdraget, vänligen kontakta Annette Mårdberg 072-219 52 19

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag