Handledning för boendestödjare inom socialpsykiatri till Lidingö stad

By 8 maj, 2020 maj 28th, 2020 Handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning
Roll Handledare
 Kompetensområde Handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning
 Startdatum 2020-09-08
 Slutdatum 2021-06-17
 Omfattning %
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-05-20 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 1952103
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en senior handledare för boendestödjare inom socialpsykiatrin till Lidingö stad.

I uppdraget ingår:

– Ärendehandledning för personal.
– Komplexa verksamheter som ger insatser för personer som tillhör målgrupp psykiatriska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt personer med begåvningsnedsättning/förvärvad hjärnskada.
– Kontinuerligt behov av fortbildning och metodutveckling som ger kompetensutveckling.
– Kunskaper hos handledaren av MI och evidensbaserade metoder.

Syftet är att öka kompetensutvecklingen inom verksamheten och hos personalen för att ge förmåga hos personalen att ge rätt stöd till kunderna som får insatsen. Ökad säkerhet i yrkesrollen och processinriktning i ärenden.

Uppdraget omfattar olika arbetsgrupper (sammanlagt 5 olika grupper). Två grupper boendestöd ordinärt boende, två särskilt boende enligt Sol. samt en servicebostad LSS med högfungerande NPF.
Behovet är upplagt på de olika arbetsgrupperna (enheter) enligt nedan för dagar och tider med önskad start tisdagen den 8 september 2020:

Tisdagar, var fjärde vecka 10:00-12:00 arbetsgrupp E4 särskilt boende. Plats Högsätravägen 4E Lidingö
Onsdagar var fjärde vecka 10:00-12:00 arbetsgrupp Fyrmästaren särskilt boende. Plats Larsbergs torg 4 Lidingö.
Onsdagar var fjärde vecka 9:00-11:00 arbetsgrupp Boendestödsgruppen. Plats Högsätravägen 2 Lidingö.
Onsdagar var fjärde vecka 13:00-15:00 arbetsgrupp Boendestöd Neuro. Plats Högsätravägen 2 Lidingö.
Torsdagar var fjärde vecka 10:00-12:00 arbetsgrupp Lillåkers servicebostad. Plats Lillåkersvägen 31 Lidingö
Skallkrav

Bifoga CV på svenska
Bifoga en referensförteckning över tidigare och pågående uppdrag, innehåll och metoder. Ange även personer som är referens för utförda uppdrag.
Uppvisa utbildning pågående och slutförd, examensbevis samt legitimation för handledning
Kompetens inom socialpsykiatri, NPF, begåvningssvårigheter/förvärvad hjärnskada.
Bifoga tidplan – när kan uppdraget utföras och under vilken period
Lagkunskap kring insatser Sol och LSS

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Tydlig
God kommunikatör
Vågar utmana arbetsgruppen men lyhörd för individuella/gruppens behov
Sätta gränser för uppdraget och hålla struktur.

Övrig information

Omfattning: 2 timmar per arbetsgrupp var fjärde vecka, 5 grupper

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

Då KeyMan samarbetar med offentliga myndigheter för detta behov finns det risk för att er offert kan bli en offentlig handling. Om ni vill sekretessbelägga något i er offert bör ni i en bilaga ange vad som ska sekretessbeläggas, varför ni anser att detta är en affärshemlighet och vilka konsekvenserna blir om dessa uppgifter kommer till konkurrenters kännedom. Det finns ingen garanti att sådan uppgift som önskas sekretessbelagd förblir sekretessbelagd. Ladda upp ev. bilaga under fliken “Dokument” (bredvid Offert-fliken).

För eventuella frågor kontakta Annette Mårdberg, mobilnummer 072-219 52 19.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag