Handledning utförarenhet socialpsykiatri till Sollentuna kommun

By 8 juni, 2021 juni 14th, 2021 Handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning
Roll Handledare
 Kompetensområde Handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning
 Startdatum 2021-09-01
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning %
 Ort Sollentuna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-06-10 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 2683180
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult i rollen Handledning utförarenhet socialpsykiatri med kompetensnivå 4 till Sollentuna kommun.

Uppdraget omfattar:
Behov av process- och klienthandledning för handledare inom socialpsykiatriska enhetens sysselsättning samt träfflokal samt handledning för boendestödsgrupp som arbetar med personer med psykiatriska- och neuropsykiatriska diagnoser . Målet ska vara att de kan få stöd med komplexa klienter och vid behov även diskutera hur de kan vara del i effektiviserings- och utvecklingsåtgärder, samt diskutera organisering av sin arbetstid samt vilket ansvar de har och vilket ansvar enhetsledningen har för en fungerande arbetssituation. Det gäller således handledning för en utförarverksamhet inom socialpsykiatri.

Skallkrav

Relevant utbildning för att bedriva handledning
Kännedom om målgruppen socialpsykiatri
Erbjuda handledning på plats och digitalt, beroende på gällande rekommendationer

Börkrav

Kännedom om grupprocesser och vanligt förekommande processer i den aktuella arbetsgruppen

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
God social kompetens

Övrig information

Uppdraget omfattar 4h/månad, uppdelat på två tillfällen med två olika grupper. Ena gruppen handledare på sysselsättning/träffllokal och andra gruppen boendestöd (allmän- neuropsykiatri).

Option på förlängning längst t.o.m. 2022-06-30.

För eventuella frågor kontakta Annette Mårdberg, mobilnummer 072-219 52 19.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag