Handledare med inriktning flykting och boendefrågor till Sollentuna kommun

By 28 juli, 2022 september 28th, 2022 Handledare
Roll Handledare
 Kompetensområde Handledare
 Startdatum 2022-08-30
 Slutdatum 2023-06-23
 Omfattning %
 Ort Sollentuna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-08-11 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 4358366
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker en handledare för höstterminen till personalgruppen Enheten för flyktingstöd i Sollentuna kommun.

Önskvärt är att handledare har någon form av erfarenhet/kompetens inom området för flyktingfrågor.

Arbetsgruppen består i dagsläget av 3 boendehandläggare, 4 integrationscoacher, en gruppledare samt en enhetschef. Troligtvis blir det utökat med 1-2 boendehandläggare. Handledaren rapporterar uppdraget till enhetschef.

Skallkrav

Handledare med psykolog eller psykoterapeututbildning

Börkrav

Konsulten får gärna ha erfarenhet av flyktingfrågor

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Självgående
Driven
God social kompetens

Övrig information

Option på förlängning:
Beställaren har rätt (option) men ingen skyldighet att förlänga uppdraget, dock längst t.o.m. 2023-12-30. Om Beställaren önskar förlänga uppdraget ska Leverantören meddelas detta skriftligen senast en månad i förväg.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag