Genomlysning av projektorganisation till Sundbyberg kommun – offert skickad till kund!

By 9 juni, 2021 juli 27th, 2021 HR/kompetensförsörjning
Roll Projektledare
 Kompetensområde HR/kompetensförsörjning
 Startdatum 2021-06-30
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Sundbyberg
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-06-14 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 2685314
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för uppdrag Genomlysning av projektorganisation till Sundbybergs kommun.

Uppdraget omfattar:
Inom Sundbybergs stads kommunkoncern finns flera organisationer för stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt som var och en har sina specifika uppdragsområden. Kommunstyrelsen önskar att få synliggjort utvecklingsområden samt få förslag på hur projektorganisationerna skulle kunna organiseras, samordnas, bli effektivare och ge ökade synergieffekter.
I uppdraget ingår också att ge förslag och rekommendation på den lämpligaste organisatoriska hemvisten för projektet Sundbybergs Nya stadskärna.
Nuvarande projektorganisationer och deras organisationstillhörighet:
• Stadsutvecklingsprojekt – Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen
• Infrastrukturprojekt – Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen
• VA-projekt – Sundbyberg Avfalls & Vatten AB
• Byggprojekt – Lokalfastigheter AB
• Byggprojekt – Fastighets AB Förvaltaren
• Projekt Sundbybergs Nya Stadskärna – Sundbybergs Stadshus AB

Målet med uppdraget är att ge underlag och förslag till åtgärder som leder till:
• ökad styrning och uppföljning, samt ledning
• optimerade synergieffekter inom kommunkoncernen
• bättre kvalitet, samordning och effektivitet vid upphandlingar
• förslag på hur man kan utveckla organisationsstrukturen
Samt
• att ge förslag och rekommendation på den lämpligaste organisatoriska hemvisten för projektet Sundbybergs Nya stadskärna

Projektorganisation: Stadsdirektör, biträdande stadsdirektör samt ekonomichef

Överenskommelse om var huvuddelen av arbetet ska utföras sker i samråd med konsult.

Skallkrav

Dokumenterad erfarenhet och kunskap av projektorganisationer i politiskt styrda organisationer, med flera olika intressenter såväl internt som externt.
Gedigen erfarenhet av projektorganisering och styrning
Erfarenhet av olika typer av projektorganisationer (inom bygg och infra)
2 referenter ska anges som konsulten samarbetat med en längre tid (tidigare chef eller längre kundrelation). Referenten kan komma att få lämna en personbedömning av konsulten

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Självgående
Flexibel

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2022-03-31.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag