Projektledare för upphandling av fastighetssystem till Nynäshamns kommun

By 13 oktober, 2020 oktober 21st, 2020 Installation, drift, underhåll
Roll Fastighetsyrken
 Kompetensområde Installation, drift, underhåll
 Startdatum 2020-12-01
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning %
 Ort Nynäshamn
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-10-21 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Elina Engman Östhem (cv@keyman.se)
 Referens nr 2144684
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Projektledare för upphandling av fastighetssystem till Nynäshamns kommun

Uppdraget omfattar:
Projektet avser upphandling av nytt fastighetssystem åt Nynäshamns kommuns fastighetsavdelning. Fastighetsavdelningen har för närvarande ett löpande avtal med Incit Expand.
Nuvarande avtal kommer att sägas upp i september 2021 och avslutas tre månader senare, d.v.s. i årsskiftet 2021/2022. Nuvarande avtal kan troligtvis förlängas ytterligare en period om det krävs för att införa ett nytt fastighetssystem. Det nya systemet bör dock vara infört senast under första halvan av år 2022.

Fastighetsavdelningen har behov av en konsult med helhetsansvar för projektet från projektstart till avslut och överlämnande till förvaltning. Det innebär genomförande av behovsanalys, marknadsundersökning, framtagande av förfrågningsunderlag, stöd vid genomförande av upphandling samt stöd vid införande. Projektledaren ska vara drivande i alla ingående delar av projektet samt tillsammans med projektgruppen arbeta med projektaktiviteter.

Uppdragets omfattning kommer att variera under projekttiden. Under de mest arbetsintensiva perioderna i projektet uppskattas insatsens omfattning till 50-100% av en heltid.

Skallkrav

Projektledaren ska ha mångårig erfarenhet av upphandling och införande av fastighetssystem.
Projektledaren ska ha mångårig erfarenhet av offentlig upphandling.
Projektledaren ska ha erfarenhet från uppdrag inom offentlig sektor.
Projektledaren ska lägga grunden för ett gott samarbete mellan projektets deltagare.
Projektledaren ska vara lyhörd för organisationens behov och förutsättningar.
Projektledaren måste kunna organisera och prioritera

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Öppen
Kommunikativ
Inneha god samarbetsförmåga
Drivande

Övrig information


Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Elina Engman Östhem mobilnummer 070 263 06 57

Om konsultbolaget arbetar med team kan den erbjudna kompetensen spridas på fler än en (1) person från konsultbolaget. Huvudansvaret för uppdraget ska dock vara tydligt utpekat och tilldelat en namngiven person. Huvudansvarig i teamet ska aktivt driva projektet under hela projekttiden och vara Fastighetsavdelningens huvudsakliga kontaktperson. Alla personer i teamet ska inneha samma kompetensnivå.
Fastighetsavdelningen ska inte belastas med ökade kostnader på grund av konsultbolagets arbete i team, deltar t ex hela teamet vid ett möte ska endast kostnader motsvarande en konsult debiteras.

OPTION på förlängning: 3 + 3 månader.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag