KeyMan ledande på kundnöjdhet i Sverige

I Radars årliga leverantörskvalitetsundersökning hamnade KeyMan i topp bland på att skapa kundnöjdhet bland konsultleverantörer inom IT.

KeyMan är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2019 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning. I slutet av varje år genomför Radar en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet. I år deltog över 1.000 svenska verksamheter i att bedöma sina leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet och kundvärde.

- Resultaten i Radar Leverantörskvalitet 2019 visar att när kundintimitet, partnerskap och värde är fokus så förlorar de stora globala och flera av de som är upptagna i stora konsolideringar. Det som tycks premieras 2019 är närhet till kund, kundens affär och verksamhet säger Hans Werner, VD på Radar.

Analysen visar en fortsättning på den trend som var tydlig redan förra året där gapet mellan de 5 procent med lägst kundnöjdhet och de 5 procent med högst kundnöjdhet fortsatt att öka. Riskerna med att välja fel leverantör fortsätter således att öka på den svenska marknaden. De företagen som ligger i kategorin ”ledande” är de som av kunderna skiljer sig avsevärt från genomsnittet vad gäller att skapa kundvärde och hög kundnöjdhet.

- Vi är givetvis otroligt stolta och glada över att få det här kvittot på det hårda arbete vi lägger ned dagligen för att överträffa våra kunders förväntningar. Det här visar att vår arbetsmetodik är uppskattad hos kunderna samt att kompetensen vi levererar motsvarar våra kunders förväntningar säger Mats Mårtensson VD på KeyMan.
Rapporten Leverantörskvalitet ingår i Radars löpande rapportutgivning. Den presenterar utveckling och analys avseende kundnöjdhet inom fyra definierade segment av IT-tjänstemarknaden, utifrån åtta frågeområden.
För en IT-köpande verksamhet ger rapporten en vägledning om vilka områden och frågeställningar som bör prioriteras i en sourcingprocess för att minimera risk och säkerställa förväntad effekt. För IT-leverantörer ger rapporten en inblick i hur kunderna bedömer leverantörernas generella förmåga i olika delar av leveransen, inom vilka områden en leverantör har störst möjlighet att utmärka sig positivt och var risker finns att halka efter.
Över 1.200 verksamheters svar ligger till grund för analysen.

För mer information om våra tjänster
https://keyman.se/kund

För mer information om undersökningen och 2019 års toppnoteringar
https://radareco.se/r/2019/radar-leverantorskvalitet-2019/

Kontakt

KeyMan AB
Kungsgatan 44
111 35 Stockholm
 08-35 30 10
  info@keyman.se
  ekonomi@keyman.se

Skicka ett meddelande