Skip to main content

Flyttkoordinator/delprojektledare flytt till Sundbyberg stad

By 22 november, 2022december 3rd, 2022Management
Roll Projektledare
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2022-12-01
 Slutdatum 2023-08-31
 Omfattning %
 Ort Sundbyberg
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-11-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referensnummer #8412
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult i rollen som Flyttkoordinator/delprojektledare flytt till Sundbyberg stad.

Uppdraget omfattar ett helhetsansvar att planera för och säkerställa att flytt ut ur evakueringslokal till ordinarie ombyggt stadshus sker enligt tidplan och utifrån tilldelade resurser. Här ingår också att tillse att avveckling i evakueringslokal utförs.

 
Projektet Stadshus 2.0 arbetar med förändringen i Sundbybergs stadshus. Detta projekt kan delas in i sex delprojekt med olika ansvarsområden, varav flyttkoordinatorns ansvar avser delprojekt evakuering/flytt.
Se även bilaga Kravspecifikation flyttkoordinator. 
Skallkrav

Erfarenhet av att koordinera kontorsflytt för 500-600 personer och en kontorsyta på ca 8 200 kvm eller större.
Kompetens kring flyttlogistik. Antingen utbildning eller på annat sätt förvärvad kunskap.

Börkrav

Övriga krav

Två (2) referensuppdrag – Två (2) olika uppdrag för två (2) olika uppdragsgivare där konsulten genomfört liknande kontorsflyttsuppdrag i samma omfattning och storlek som detta. En (1) referent per uppdrag ska lämnas där referent kan komma att kontaktas.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback

Personliga egenskaper

Förmåga att se helhet men också detaljer- Förmåga att prioritera och hantera situationer där många saker ska ske samtidigt.
Tydlig – Eget driv men också förmåga att samarbeta och vara tydlig med vad som måste göras till när för att vi ska lyckas hålla tidplan.
Lyhörd
Noggrann – Förmåga att säkerställa att möblering blir korrekt utifrån planering, att rätt möbler hamnar på rätt ställe och liknande, att flytten är välplanerad så att den flyter på smidigt.

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-12-31

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag