Framtagande av incidenthanteringsprocess för Täby kommun – offert skickad till kund!

By 7 januari, 2021 februari 26th, 2021 Management
Roll Organisationskonsult
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2021-02-08
 Slutdatum 2021-03-31
 Omfattning %
 Ort Täby
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-01-13 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 2285459
Övergripande uppdragsbeskrivning

För att säkerställa att oönskade händelser får liten påverkan på kommunens verksamheter ska en incidenthanteringsprocess tas fram och implementeras som visar hur hantering, rapportering och analys och uppföljning av incidenter ska genomföras.

Förväntat resultat efter utfört uppdrag är en incidenthanteringsprocess i enkelt och tillgängligt format som tydligt pekar ut ansvar och uppgifter vid oönskade händelser.
Checklistor och/eller instruktioner för enskilda roller i kommunen som stöd att hantera oönskade händelser.

Omfattningen kan variera mellan 120-240 timmar.

Skallkrav

Erfarenhet av incidenthantering.
Erfarenhet av liknande uppdrag i annan kommun eller privat bolag.
Bifoga en referensförteckning med liknande uppdrag
Bifoga en genomförandeplan där det beskrivs hur man planerar att gå till väga för att utforma incidenthanteringsprocessen och hur den ska implementeras.
Bifoga en tidplan
Bifoga eventuella certifikat
Viktigt att ha förmågan att arbeta självständigt och social kompetens för att kunna ta kontakt med medarbetare inom kommunens organisation.
Konsulten skall ha senior kompetens inom verksamhetsutveckling och strategi
Konsulten skall ha senior kompetens inom organisationsutveckling

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Social kompetens
Självgående
Analytisk

Övrig information

Det finns en option på förlängning.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag