Skip to main content

Genomlysning av stödfunktioner i Danderyds kommun

By 23 februari, 2023mars 21st, 2023Management
Roll Managementkonsult
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2023-04-03
 Slutdatum 2023-12-29
 Omfattning %
 Ort Danderyd
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-03-13 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Elin Engman (cv@keyman.se | 0730 79 97 55)
 Referensnummer #9020
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en leverantör för uppdrag – Genomlysning av stödfunktioner i Danderyds kommun.

Uppdraget omfattar en utredning och rapportering  om genomlysningen av stödfunktioner i Danderyds kommun. Konsulterna ska i rapporten belysa om det finns några organisatoriska områden som kan bli mer resurseffektiva och där nyttan av funktionerna kan maximeras. Ett annat syfte är ge kommunens verksamheter likvärdiga förutsättningar att klara av sina uppdrag.

Detaljerad information om uppdragets omfattning, avgränsning och tidsperspektiv och optioner beskrivs i Bilaga 1. Uppdragsbeskrivning gällande genomlysning av stödfunktioner i Danderyds kommun.  

Observera att uppdraget ska genomföras av en team av minst 3 konsulter.

Skallkrav

Leverantören ska acceptera uppdraget i sin helhet som beskrivs i Bilaga 1. Uppdragsbeskrivning gällande genomlysning av stödfunktioner i Danderyds kommun
Konsulten/konsulterna som kommer att genomföra uppdraget ha dokumenterad erfarenhet av motsvarande uppdrag inom offentlig sektor
Leverantören ska kunna säkerställa kontinuitet i genomförande av detta uppdrag genom presentera en huvudansvarig för uppdraget och minst en biträdande konsult.
Konsulten/konsulterna som genomför uppdraget ska ha erfarenhet av att ha tagit fram liknande förstudier och rekommendationer inom offentlig verksamhet. (Beskriv detta i ert affärsförslag och i konsultens CV)
Konsulten/konsulterna som genomför uppdraget ska ha erfarenhet av att processlett linjechefer i implementering framtagna förslag gällande effektivisering av processer inom offentlig verksamhet. (Beskriv detta i ert affärsförslag och i konsultens CV
Konsulten/konsulterna som genomför uppdraget ska ha kunskap om kommunala organisationer (Beskriv detta i ert affärsförslag och i konsultens CV)
Konsulten/konsulterna som genomför uppdraget ska ha kunskap om kommunala fastighetsförvaltning (Beskriv detta i ert affärsförslag och i konsultens CV)
Konsulten/konsulterna som genomför uppdraget ska ha erfarenhet av processutveckling (Beskriv detta i ert affärsförslag och i konsultens CV)

Börkrav

Offererade konsulten bör ha mer än fem års erfarenhet av att självständigt ha arbetat med motsvarande projekt
Offererade konsulten bör ha erfarenhet av att minst 3 motsvarande uppdrag inom andra offentliga verksamheter under de senast tre år.

Övriga krav

Beskrivning av konsultens kompetens för att utföra uppdraget inklusive CV för ansvarig konsult.
Leverantören bekräftar att uppdragets tidplan kan genomföras med utgångspunkt från preliminär tidsplan
Ange fast pris för genomförande av uppdraget som bedöms ta totalt cirka 350 timmar

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Analytisk
Självgående
Driven
Flexibel
God social kompetens

Övrig information

Option på förlängning – 400 timmar.
Offerten ska minst vara giltig tre månader från sista anbudsdag. 

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag