Genomlysning av Tornbergets IT-organisation till Haninge kommun

By 4 maj, 2021 maj 9th, 2021 Management
Roll Verksamhetsanalys
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2021-05-10
 Slutdatum 2021-07-30
 Omfattning 100%
 Ort Nynäshamn
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-05-06 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 2564855
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för Genomlysning av Tornbergets IT-organisation till Haninge kommun.

Uppdraget omfattar:
Om Tornberget Fastighetsförvaltnings AB
Tornberget är ett av Haninge kommun helägt fastighetsförvaltningsbolag med huvuduppdrag att äga och förvalta kommunala verksamhetsfastigheter såsom skolor, förskolor, fritidsgårdar, bibliotek samt äldre- och omsorgslokaler. Totalt äger vi ca 300 000 m². Antalet medarbetare är drygt 100 personer fördelat på fem avdelningar. Vårt kontor ligger centralt i Haninge med närhet till allmänna kommunikationer, butiker och restauranger. Men just nu är det en hel del distansarbete. Runt knuten finns natursköna Rudans friluftsområde.

Övergripande uppdragsbeskrivning
Uppdraget är att genomföra en genomlysning av Tornbergets IT-organisation med inriktning på exempelvis uppdrag och förmågor samt att rekommendera förbättringar utifrån bland annat Tornbergets strategiska planer och IT-tjänstekatalogen inom Haninge kommun. Genomlysningen behöver genomföras i samverkan med Haninge kommun som är huvudleverantör inom IT-området till Tornberget.

– Definiera Tornbergets uppdrag som främst beställare och förvaltare inom olika IT-områden kopplat till att realisera framtagna strategier, behov av IT-förmågor, tjänsteutbud, samverkan, gränsdragningar etc inom och mellan Tornberget Fastighetsförvaltnings AB och Haninge kommun.

– Beskriva nuläget av Tornbergets IT-organisation utifrån strategiska, taktiska och operativa perspektiv och behov samt i förhållande till Haninge kommun inom IT-området.

– Analysera och rekommendera eventuella förbättringar.

Skallkrav

Konsulten ska kunna tala och skriva svenska språket flytande.
Konsulten ska ha genomfört liknande genomlysningar i kommunala verksamheter, vilket ska styrkas med material från minst ett referensuppdrag
Kunskap och erfarenhet att beskriva nuläge och börläge på ett pedagogiskt sätt
Kunskap och erfarenhet att analysera och rekommendera förbättringar
Erfarenhet av PM3

Börkrav

Erfarenhet av utredningar inom kommunalägda fastighetsbolag :

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller Skallkraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ och lyhörd, kan anpassa syfte och budskap till mottagare i tal, text och bild
Analytisk, kan dra slutsatser av komplexa situationer och informationsmängder
Resultatorienterad, kan rekommendera och genomföra det som är nödvändigt för att klara uppdraget och tidsplanen
Har helhetssyn
God social förmåga, inger förtroende och lyssnar in omgivningen

Övrig information

– Start av uppdraget så snart som möjligt
– Option på förlängning till och med Q3 2021 vid eventuellt behov av att fördjupa genomlysningen. Omfattning fastställs i dialog med beställaren om optionen faller ut.
– Omfattningen kan komma att ändras under 2021 och kan variera 50-100 %. Omfattningen av uppdraget sätts i samråd med leverantören under uppdragets gång baserat på resurs- och tidsestimat.
– Konsulten ska kontinuerligt ge beställaren tillräckligt underlag för god granskning och rimlighetsbedömning av fakturerad tid.
– Konsulten ska säkerställa möjlighet att genom digital identifiering (ex. Bank-ID, e-legitimation, SMS) kunna logga in till den av kommunen tillhandahållna inloggningsportalen vid behov
– Fakturor som avser detta uppdrag ska vara märkta med Ref-ID: 123908

För eventuella frågor kontakta Annette Mårdberg, mobilnummer 072-219 52 19.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag