Implementation fastighetssystem till Täby kommun

By 13 maj, 2022 maj 24th, 2022 Management
Roll Organisationskonsult
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2022-09-01
 Slutdatum 2023-06-30
 Omfattning %
 Ort Täby
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-05-24 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 4068197
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för uppdrag- Implementation fastighetssystem till Täby kommun.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget består i att leda implementation av ett systemstöd för förvaltning av fastigheter, lokaler,
bostäder och hyresgäster tillsammans med upphandlad leverantör och specialister under hösten
2022/våren 2023. I uppdraget ingår även att revidera befintliga processer/arbetssätt samt ta fram
nya processer/arbetssätt som främjar bästa nyttjandet av systemstödet.
I arbetet ingår planering, teknisk installation, framtagande av processer, systemanpassningar,
integration mot andra verksamhetssystem, med mera. Arbete och förändringar ska vara driftsatta
under Q2 2023, med reservation för ändringar.
Projektet är komplext med många intressenter och beroenden.

Förväntat resultat:
Infört fastighetssystem, med optimerade arbetssätt/processer. Systemet ska även integreras mot
andra system i kommunens infrastruktur.
Konsulten förväntas utföra stora delar av arbetet på plats i Täby. Konsulten förväntas skriva under
kommunens sekretessavtal.

Om projektorganisationen:
Avropad konsult kommer att leda arbetet och själv utföra moment vid behov tillsammans med
kommunens leverantör av fastighetssystem och verksamhetsspecialister.

Hantering av personuppgifter:
– Vilka typer av personuppgifter får behandlas: personuppgifter så som känsliga personuppgifter.
– Vilka kategorier av registrerade personer kommer behandlas: hyresgäster, avtalsparter samt
medarbetare i kommunen och hos kommunens leverantörer.
– Vilka eventuella loggningskrav gäller för personuppgiftsbehandlingen samt vilka ska ha tillgång till
dem: Uppgifter hanteras inom specifikation för fastighetssystem (loggar,
behörighetstilldelning/åtkomst med mera)

Uppdragets omfattning:
ca 1.300 timmar

Skallkrav

Projektet berör hyresgäster, leverantörer och kommunala
verksamheter. I nuläget hanteras information i flertalet olika
system. Arbetet är komplext och det är av högsta vikt att
allting fungerar smidigt och som tänkt vid uppstart. Konsulten
ska utifrån detta ha minst åtta (8) års erfarenhet av att leda
större förändrings- och projektarbeten och minst två (2) års
erfarenhet av att driva större förändrings- och projektarbete i
kommunal sektor.
Konsulten ska ha utfört minst ett (1) likvärdigt uppdrag (leda
införande av it-system med inriktning
verksamhetsutveckling/förändring) inom offentlig förvaltning
alternativt inom fastighetsbranschen, de senaste fem (5)
åren.
(Minst en (1) kontaktperson och kontaktuppgifter för
referenstagning i annan kommun/organisation.)
Erfarenhet av att leda införande av it-system
med inriktning fastighetssystem hos en likvärdig
kommun eller fastighetsbolag

Börkrav

Övriga krav

Konsulten ska bifoga ett förslag på metod och upplägg för
arbetet med målet att kommunen ska kunna få ett så
effektivt införande som möjligt. Max en (1) A4-sida.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback

Personliga egenskaper

Noggrann
Kommunikativ
Drivande
Förmåga att engagera andra

Övrig information

Genomförandeplanen ska inriktas på att skapa mesta möjliga värde för Täby kommun och kommer värderas utifrån hur väl metoden
bedöms:
– Säkra ett införande i tid
– Bidra med kommunikativa aspekter för förankring, engagemang och förändring
– Skapa kostnadseffektivitet för kommunen

Option på förlängning längst t.o.m. 2024-06-30.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag