Konsult för stöd i utredning av ägande av vissa fastighetstyper i kommunalt fastighetsbolag till Danderyd kommun – offert skickad till kund!

By 13 december, 2021 januari 25th, 2022 Management
Roll Verksamhetsanalys
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2022-01-20
 Slutdatum 2022-04-29
 Omfattning %
 Ort Danderyd
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-01-11 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 3310863
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Konsult för stöd i utredning av ägande av vissa fastighetstyper i kommunalt fastighetsbolag till Danderyd kommun

Uppdraget omfattar:
Styrelsen för Djursholm har hemställt att ägaren Danderyds kommun ska utreda och ta ställning till försäljning av två av bolagets kulturfastigheter och två av dess bostadsfastigheter. Styrelsen hade tidigare även gett VD i uppdrag tillsammans med kommunledningskontoret att utreda försäljning av två skolor. Vidare har kommunstyrelsens arbetsutskott påbörjat en diskussion om avkastningskrav på bolaget och vem av kommunen och Djursholms AB som är bäst lämpad att äga skol-, kultur-, och bostadsfastigheter. Utifrån detta ligger ett förslag till kommunstyrelsen att den ska besluta följande.
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utreda det fortsatta ägandet av dels kulturfastigheterna (namn) dels bostadsfastigheterna (namn), dels skolfastigheterna (namn. Uppdraget omfattar att utreda om kommunen av strategiska skäl eller andra anledningar bör förvärva fastigheterna.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för utredningen. Utskottet bemyndigas därvid att justera uppdraget om det under utredningstiden aktualiseras andra frågor som bör utredas i samma sammanhang.
3. Utredningen ska bedrivas så att kommunstyrelsen ska kunna ta ställning till förslag med anledning av styrelsens hemställan och utredningsuppdraget vid sitt sammanträde den 25 april 2022.

Danderyd söker en konsult som kan stödja kommunledningskontoret i detta utredningsuppdrag. Konsultuppdraget är beroende av om kommunstyrelsen fattar detta beslut så avtal kommer att omfatta en rätt för kommunen att avsluta uppdraget utan någon form av ersättning för för konsulten att uppdraget uteblir.

Uppdraget förväntas ta 50-100 procent i tid under februari och mars och därefter spridda timmar under april.

Skallkrav

Dokumenterad kompetens inom och erfarenhet från styrning och ledning inom ägande av fastigheter, inklusive koncernstyrning (teoretiskt och praktiskt – “veta vad och hur det funkar i verkligheten”).
Förstå effekterna av K3-regelverket
Teoretisk kunskap om och praktisk erfarenhet från kommunal verksamhet och politiskt styrd organisation
Erfarenhet av förvaltning och transaktioner av fastighetstyper som används inom kommunal verksamhet,
Konsulten ska ha dokumenterat god fastighetsekonomisk kompetens och praktisk erfarenhet av ledning av och ekonomisk redovisning inom en offentligt ägd fastighetsverksamhet.
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av olika typer av fastighetsöverlåtelser inklusive koncerninterna överlåtelser, särskilt avseende konsekvenser inom områdena redovisning och skatt.

Börkrav

Projektledarkompetens

Övriga krav

Ha tid att snabbt sätta sig in i uppdraget och dess förutsättningar/förhistoria
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback

Personliga egenskaper

Strategisk och analytisk förmåga
Kunna se helhet och delar, obehindrat röra sig mellan dem och kunna lägga ihop dem
Lyhörd
Pedagogisk förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt så att andra än de med samma yrkeskompetens förstår

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2022-06-30.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag