Konsult inom statistik och demografi för framtagning av befolkningsprognoser till Lidingö stad

By 11 januari, 2021 januari 16th, 2021 Management
Roll Organisationskonsult
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2021-02-15
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning %
 Ort Lidingö
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-01-25 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 2295067
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult inom statistik och demografi för framtagning av befolkningsprognoser till Lidingö stad.

Lidingö Stad söker en konsult för upprättande av befolkningsprognoser.

Varje år upprättar Lidingö Stad befolkningsprognoser för att kunna förutse kommande skatteintäktsunderlag, behov av förskole- och skolplatser, äldreomsorgsbehov osv. Prognoserna utgör också grund till gatu- och trafikplanering samt planering av avfallshantering och annan kommunal service och infrastruktur. Underlag för prognoserna hämtas från Lidingö Stads planerade bostadsbyggande samt från SCB:s statistikpaket avseende startfolkmängd, in- och utflyttningsfördelning, fruktsamhetstal och dödsrisker.

Förväntat resultat
I uppdraget förväntas konsulten leverera befolkningsprognoser på kommunnivå (totalprognos) samt på nyko 4-nivå (delområdesprognos). Prognoserna redovisas per prognosår i 1-årsklasser och avser den sista december för varje år 2021-2030 (totalprognos), respektive per delområde år 2021-2025 (delområdesprognos).

En totalprognos ska levereras senast den 28 februari 2021, och därefter presenteras för beställaren måndagen den 1/3 2021. En delområdesprognos ska levereras senast 3 veckor efter att erforderligt statistiskt underlag har distribuerats från SCB. Beställning på ytterligare prognoser kan tillkomma senare.

Prognoserna ska levereras digitalt i filformat kompatibelt med programvaran Demos, eller på annat sätt med motsvarande funktionalitet och som inte kräver särskilt inköp av annan programvara.

Projektorganisation
Konsulten rapporterar till uppdragsbeställaren ovan, som samordnar statistikfrågor i kommunen.

En totalprognos ska levereras senast 28/2 2021, och presenteras för beställaren måndagen den 1/3 2021.

Skallkrav

Erfarenhet från upprättande av minst 25 befolkningsprognoser för kommun eller region.
En uppskattning av nödvändig tidsåtgång ska anges.
Offerten ska innehålla en referensförteckning.

Börkrav

Meriterande med mångårig erfarenhet från uppföljning och analys av utfall kontra prognos avseende befolkningsprognoser.

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Självgående
Analytisk
God social kompetens

Övrig information

Omfattningen på uppdraget är uppskattningsvis 20-30 timmar.

Option på förlängning längst t.o.m. 2022-12-31 med en omfattning på ca 20-30 timmar.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag