Managementkonsult till ledningsstaben i Solna stad

By 10 juli, 2020 augusti 5th, 2020 Management
Roll Verksamhetsanalys
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2020-08-01
 Slutdatum 2020-10-31
 Omfattning 50%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-07-23 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 2012163
Övergripande uppdragsbeskrivning

Solna stad ansvarar genom sin Tekniska förvaltning för planering och skötsel av stadsmiljön, förvaltning av Beställarens fastigheter samt trafik- och renhållningsfrågor. Tekniska förvaltningen på Solna stad är i behov av en managementkonsult för verksamhetsutveckling och analysuppdrag. Uppdraget omfattar i huvudsak men är inte begränsat till nedan arbetsuppgifter. Konsulten ska i samarbete med ledningsstaben på Tekniska förvaltningen arbeta med:
• Översyn av befintliga strategier och målsättningar
• Verksamhetsplanering och översyn av verksamhetsplan
• Översyn av strategier kring hantering av användare och hyresgäster
• Strategier kring driftsformer för bästa måluppfyllelse
• Översyn/utformning av förvaltningens planerings- och uppföljningsprocesser
• Analys och uppföljning av förvaltningens budget samt intern kontroll och investeringsplanering i viss utsträckning.
Arbete ska, om inte annat överenskommits, utföras kontorstid helgfri måndag till fredag. Konsulten kommer i stor utsträckning att delta i det dagliga arbetet med ledning, planering och övergripande ekonomi på förvaltningen. Beställaren bedömer att tjänsten omfattar en 50 % av en heltidstjänst. Omfattningen är en uppskattning och inte en garanti från Beställaren. Avropsavtal kommer att tecknas med en (1) konsult, men är inte begränsat till denna person. Vid behov kan konsulten ersättas av eller ta hjälp av annan konsult.

Skallkrav

Utbildning: Konsulten ska ha akademisk examen inom ekonomi
Erfarenhet: Konsulten ska ha minst fem (5) års arbetslivserfarenhet med kvalificerade arbetsuppgifter som verksamhetsutvecklare alternativt ekonom/controller
Erfarenhet: Konsulten ska presentera minst ett (1) referensuppdrag med omfattning liknande denna förfrågan

Börkrav

Konsult ska ha minst tre (3) års arbetslivserfarenhet i kommunal sektor, företrädesvis med inriktning mot tekniska nämndens verksamhetsområden

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Ha god kommunikativ förmåga
Ha god ledarskapsförmåga
Vara analytisk
Ha god social förmåga
Vara driven och vilja bidra till utvecklingen av verksamheten
Vara lösningsorienterad
Vara ansvarstagande

Övrig information

Omfattningen är angiven till 50% men kan komma att variera under avtalsperioden. Avtalet gäller för en tidsperiod fram till 2020-10-31 med optionsrätt för Solna stad att förlänga avtalet med längst till och med 2021-10-31.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag