Organisationskonsult VA till Lidingö stad

By 2 maj, 2022 maj 24th, 2022 Management
Roll Organisationskonsult
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2022-05-30
 Slutdatum 2022-08-31
 Omfattning %
 Ort Lidingö
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-05-12 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 3983991
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Organisationskonsult VA till Lidingö stad.

Uppdraget omfattar:
Genomlysning av Lidingö Stads VA organisationen, funktioner och kompetenser för att säkerställa att dessa arbetar på ett effektivt sätt utifrån tydliga styrdokument och processer. Konsulten ska säkerställa att verksamhetens kärnuppdrag uppnås på ett effektivt och kompetent sätt.
Uppdraget kan eventuellt komma att utökas med delaktighet i kravställande av verksamhetssystem.

Förväntat resultat:
En effektiv och processtyrd organisation.

Projektorganisation:
Konsulten kommer stödjas av stadens enhetschef för VA-enheten samt stadens Teknik- och fastighetschef.
Utöver detta kommer VA-enheten stötta uppdraget.

Omfattningen är bedömd till ca 60 tim, detta kan komma att utökas i det fall uppdragsbeskrivningen utökas.

Skallkrav

Gedigen erfarenhet av styrning och ledning är ett krav
Konsulten ska ha erfarenhet av att ha drivit och genomfört organisationsförändringar av VA-verksamheter
Konsulten ska ha gedigen erfarenhet av kommunal VA-verksamhet. Gärna utifrån både chefs- och strategiskt perspektiv.
Konsulten ska ha kunskap om den kommunala beslutsprocessen
Konsulten ska ha gedigen erfarenhet av framtagande av underhållsplaner samt drift och förvaltning av kommunal VA-verksamhet.
Konsulten ska ha gedigen erfarenhet av planering, budgetering av investeringsprojekt inom kommunala VA-nätet.

Börkrav

Erfarenhet av kravställande av verksamhetssystem inom VA är meriterande
God kunskap om olika typer av verksamhetsstöd samt kravställande i dessa
Erfarenhet av genomförande av VA-projekt samt förståelse för och samarbete med entreprenadmarknaden är meriterande
God förståelse för vilken organisation som krävs för att kunna driva investeringsprojekt
God förståelse för processer är meriterande

Övriga krav

Referensuppdrag samt referensförteckning skall framgå.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback

Personliga egenskaper

Strukturerad och processorienterad
Samarbetsförmåga
Engagerad

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2022-09-30

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag