Skicklig GAP-analytiker för framtagande av handlingsplan – offert skickad till kund!

By 28 januari, 2020 februari 19th, 2020 Management
Roll Verksamhetsanalys
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2020-02-10
 Slutdatum 2020-05-31
 Omfattning %
 Ort Stockholm, Söderort
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-02-02 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 1779363
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en skicklig GAP-analytiker för uppdrag hos kommun i Stockholm (söderort).

Uppdraget omfattar:
Uppdraget ska resultera i en dokumenterad GAP-analys baserat på avdelningens nuläge och det nya uppdragets börläge samt en handlingsplan utifrån vilken avdelningen kan genomföra transformation i syfte att kunna uppfylla det nya uppdraget.
GAP-analysen ska omfatta:
 Processer
 Tjänsteutbud
 Resurser, personella
 Roller
 Målgrupper för tjänster
 Samarbetspartners
 Styrmodell inkl. beslutsstruktur
 Organisation

Uppdraget ska starta omgående och slutrapport levereras i maj 2020.
Estimerad omfattning i timmar: 350 tim, uppdraget kan komma att förlängas.

Offertgivaren ska med offerten bifoga en företagspresentation, genomförandeplan, information om referensuppdrag samt CV på konsulten.

Viktigt!
Bifogat finns en utförlig beskrivning av uppdraget och dess förutsättningar.

Skallkrav

Offererad konsult ska vara mycket kompetent konsult med mångårig erfarenhet inom liknade uppdrag
Behärska svenska språket obehindrat i tal och skrift
Vara utåtriktad, kommunikativ samt kunna leverera goda resultat på kort tid
Ha god kunskap om ledning och styrning inom ITIL, och Pm3 och dess koppling till ledarskap och organisation i politiskt styrda organisationer.
Kunna presentera rapporter och slutsatser på ett pedagogiskt sätt
Ha mycket god kännedom om och följa för uppdraget relevant lagstiftning,
rättspraxis och etik
Ha förmågan att skapa förutsättningar för Kommunen att med goda förväntade resultat lyckas genomföra föreslagna åtgärder grundade i vetenskapliga studier
Bifoga två (2) referensuppdrag från likvärdiga uppdrag. Se bilaga för särskilda krav gällande referensuppdragen.
Bifoga en genomförandeplan. Instruktioner finns i bilaga.

Börkrav

Meriterande är kännedom om en kommuns IKT-arbete

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Noggrann
Kommunikativ
Konsultmässig
Analytisk
God social förmåga
Drivande

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Annette Mårdberg mobilnummer 072-219 52 19.

Sekretess:
Inkomna anbud omfattas av sekretess tills dess att val av leverantör meddelas. Därefter behandlas inkomna anbud i enlighet med offentlighetsprincipen.
Önskar Leverantören sekretessbelägga hela eller delar av sitt anbud ska detta klart framgå i anbudet och vilka skäl som åberopas. Sekretess kan dock inte garanteras och handlingarna kommer vid begäran om utlämnande av handling att prövas vid varje tillfälle.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag