Sussa Koordinator för arkitektur och lösning till Region Sörmland

By 5 mars, 2021 april 15th, 2021 Management
Roll Projektledning
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2021-04-01
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Valfri
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-03-10 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2441986
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för rollen som Koordinator för arkitektur och lösning till Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
Inom ramen för Sussa samverkan drivs bland annat projektet FVIS Grundimplementation. Projektet är ett implementationsprojekt som syftar till att tjänsteleverantören Cambio ska tillhandahålla sitt vårdinformationssystem Cosmic till de nio regioner som bildar Sussa samverkan. Till projektet söker vi nu en koordinator som ska hålla ihop området arkitektur och lösning inom projektet FVIS Grundimplementation.

Skallkrav

Kunskap och dokumenterad erfarenhet av att självständigt leda och samordna projekt, förvaltningar och/eller leveranser av IT-karaktär, minst 8 år varav 4 års projektledning.
Dokumenterad erfarenhet av stora systeminföranden i komplexa miljöer (med stora införanden menas t.ex. införande av affärssystem, större vårdinformationssystem, verksamhetsövergripande systemstöd etc.)
Dokumenterad erfarenhet av samverkan med leverantörer inklusive avtalshantering och affärsdialoger
God kunskap om och dokumenterad erfarenhet av utvecklingsarbete inom Hälso- och sjukvårdsorganisationer
:Dokumenterad erfarenhet av behovsanalys och kravarbete
Dokumenterad erfarenhet av systemutveckling, integrationer och beslutsstöd
Goda kunskaper kring och dokumenterad erfarenhet av nationell e-hälsa, tjänster, regelverk och arkitektur
Erfarenhet att koordinera och samordna aktiviteter och olika grupperingar
Dokumenterad erfarenhet av systemstöd som tjänsteleverans :

Börkrav

Förmåga att balansera behovet av att driva på och leverera enligt plan men samtidigt vara lyhörd för olika intressenters behov/situation och andra påverkande faktorer.
Förmåga att förstå användarens situation och verksamhet :
Dokumenterad erfarenhet av nära samarbete med vårdverksamheter och av verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvård vid införande av lösningar, stöd och verktyg

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Önskvärt med kunskap och erfarenhet av Patient Datalagen (PDL) Personuppgiftslag (PuL), Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) samt övrig relevant lagstiftning
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.

Personliga egenskaper

Kommunikativt skicklig
Förtroendeingivande
Relationsskapande
Lyhörd, strukturerad och noggrann

Övrig information

Option på förlängning tom 2022-12-31.

Nivå 4 Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med
mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt
område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet – mycket stor

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag