Skip to main content

Sussa samverkan – Biträdande Arbetsströmsledare Arbetssätt och gemensam till Region Sörmland

By 17 mars, 2023mars 21st, 2023Management
Roll Projektledare
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2023-03-21
 Slutdatum 2023-09-30
 Omfattning 100%
 Ort Valfri
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-03-20 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Pernilla Seger (cv@keyman.se | 070-960 66 30)
 Referensnummer #9134
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu till Sussa samverkan en Biträdande Arbetsströmsledare Arbetssätt och gemensam för Region Sörmland. 
Konsulten ska uppnå kompetensnivå 3 i efterfrågad roll, se bilaga “Kompetensnivåer för konsultuppdrag”.

Sussa samverkansorganisation är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland.
 Dessa nio regioner har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio Healthcare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet.

Sussa samverkan förbereder för implementation av det Kärnsystem som upphandlats inom ramen för Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS). Sussa samverkan agerar som en (1) kund mot leverantören och målet är en gemensam och standardiserad grundkonfiguration av vårdinformationsstödet. 

Inom ramen för Sussa samverkans FVIS-program drivs projektet Etablera FVIS och däri tillhörande delprojekt Arbetssätt och gemensam konfiguration. 

Syftet med delprojektet är att ytterligare verksamhetsanpassa den grundkonfigurerade lösningen och ta fram konfiguration som är gemensam för alla nio regioner, och därmed bygga vidare på tjänsten från projektet FVIS Grundimplementation. Den gemensamma konfigurationen är lika för alla och används av alla regioner som ingår i Sussa samverkan. 

Utgångspunkten är att verifiera Cambios system Cosmic ur verksamhetens perspektiv: Hur/fungerar lösningen per vårdområdes behov? Inom ramen för delprojektet identifieras ytterligare konfigurations- eller informationsbehov, t.ex. anpassningar, informationstillägg, ändring i lösningen. Cambio utför konfigurationsändringen, vilken sedan verifieras i projektsystemmiljön av delprojektet. Genom verifieringen av vårdinformationsstödet ur verksamhetsperspektiv kan delprojektet även identifiera arbetssätt som förutsätts i systemet, eller rekommenderas för ett effektivt användande av Cosmic eller god effekt av användandet. Arbetssättsbeskrivningar kan då formuleras som underlag till regionala arbetssättsförberedelser och regional förändringsledning.

Projektledningskompetens är därmed en mycket viktig faktor och förmåga att koordinera parallella och interagerande skeenden. Delar av det grundläggande arbetet är redan genomfört i ett tidigare projekt och ett antal vårdprocesser är redan detaljerade och omsatta i den gemensamma grundkonfigurationen. Delprojektets uppgift är att ta vid detta redan påbörjade arbete.

Till detta delprojekt söker vi nu resurs i rollen som Arbetsströmsledare. I rollen ingår att leda och driva en sk. arbetsström och säkerställa arbetsströmmens framdrift enligt upprättad delprojektplan och målsättningar. 

En viktig del av arbetet är samverkan, kommunikation och framdrift i en stor och komplex organisation med många involverade parter från Sussa samverkan, från regionerna liksom från leverantör och andra gränsytor. Mycket arbete sker tillsammans med klinisk vårdpersonal varpå erfarenhet från hälso- och sjukvården värderas.

Arbetet drivs till stor del via digitala workshops varpå kompetens och erfarenhet inom workshopfacilitering är viktigt. Då delprojektet verkar i en komplex miljö är det också viktigt med kompetens och erfarenhet inom förändringsledning.

Arbetet sker till stor del på distans och utförs i Leverantörens lokaler. Uppdraget innebär fysiska träffar då det tillåts, fysiska möten förläggs inom Stockholmstrakten. Resekostnader ersätts, efter överenskommelse, enligt slutkundens bestämmelser.

Skallkrav

Erfarenhet av förändringsarbete, kommunikation och förankring i komplexa situationer
Erfarenhet av projekt- och/eller uppdragsledning i större organisationer
Erfarenhet av workshopledning och dokumentation
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift

Börkrav

Erfarenhet av systemimplementationsprojekt eller större IT-stödd verksamhetsutveckling
Erfarenhet av att utveckla vårdprocesser och arbetssätt inom hälso- och sjukvården

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Strukturerad
Drivande
Engagerad
Leveransförmåga

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-12-30 Om Beställaren önskar förlänga uppdraget ska Leverantören meddelas detta skriftligen senast en månad i förväg.

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Pernilla Seger, mobilnummer 070-960 66 30.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag