Sussa Samverkan – Delprojektledare Test till Region Sörmland

By 31 maj, 2021 juni 14th, 2021 Management
Roll Projektledning
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2021-06-30
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Valfri
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-06-07 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | 076-231 26 69)
 Referens nr 2648207
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult till Sussa Samverkan – Delprojektledare Test till Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
Sussa samverkan är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro län, Blekinge som sedan i mitten av 1990- talet samverkat kring ett gemensamt journalsystem (NCS Cross). Samverkan har med året utvidgats och idag ingår även regionerna Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland inom Sussas samverkansorganisation.

Det pågår stora förändringar nationellt inom hälso- och sjukvården med högre krav på tillgänglighet, digitalisering, kompetensförsörjning och effektiva vårdflöden. De journalsystem som idag används inom hälso- och sjukvården närmar sig slutet av sin livscykel och de uppfyller inte hälso- och sjukvårdens förväntningar och behov.

De nio regionerna inom Sussa samverkan, har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio HealtCare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet. Sussa samverkan agerar som en (1) Kund mot leverantören och målet är en gemensam och standardiserad grundkonfiguration av vårdinformationsstödet. Det gemensamma arbetet med etablering av det nya vårdinformationsstödet och förberedelser för införande drivs i programform.
Delprojekt Test ingår i projektet FVIS Grundimplementation som är ett av totalt tre megaprojekt inom Sussa Programmet. I delprojektet agerar leverantören och kundgruppen tillsammans för att säkerställa att helhetslösningen acceptansgodkänns av respektive beställare (region) enligt avtalad specifikation.
Till detta delprojekt Test söker vi nu en resurs i rollen som kundgruppens delprojektledare. I rollen ingår att tillsammans med leverantörens delprojektledare hantera delprojektets ingående aktiviteter och ansvar samt tillse att kundgruppen och dess deltagare levererar enligt plan.

Uppdraget innebär bland annat:

Under projektets gång samverkar delprojektet med övriga delprojekt för att ta fram en kravmatris, samt fastställa verifieringsmodell och skapa testfall för både funktionella och icke-funktionella tester. Verifieringen i Acceptanstest baseras på leveranser från respektive delprojekt samt projektets övriga leveranser.

Parallellt med FVIS Grundimplementation drivs det gemensamma arbetet med etablering av vårdinformationsstödet i respektive region. I rollen som Sussa Delprojektledare Test ingår att säkerställa ett relevant tillvaratagande av synergier avseende Test mellan FVIS Grundimplementation och den fortsatta etableringen av vårdinformationsstödet, samt att efterföljande även leda kundgruppens arbete för denna teststrategi, -plan och genomförandekoordinering.

Funktionsområdena i fokus för den roll vi söker omfattar därmed huvudsakligen området Test och förutsätter en mycket hög kompetens inom området avseende t.ex. teststrategi, testplanering och genomförande av tester i samband med systemimplementation.

En viktig del av arbetet är att säkerställa att leverantören av implementationsprojektet håller sin planering och levererar en tjänst i enlighet med det avtal som föreligger mellan parterna. För att lyckas krävs ett nära samarbete med såväl kundgruppens projektledare, representanter från de nio ingående regionerna som leverantörens leveransorganisation.

Arbetet drivs till stor del via workshops varpå kompetens och erfarenhet inom workshopfacilitering är viktigt. Då delprojektet verkar i en komplex miljö är det också viktigt med kompetens och erfarenhet inom förändringsledning.

Arbete utförs i Leverantörens lokaler. Uppdraget innebär fysiska träffar då det tillåts, fysiska möten förläggs inom Stockholmstrakten. Resekostnader ersätts, efter överenskommelse, enligt slutkundens bestämmelser.

Skallkrav

Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift.
Erfarenhet som testledare – erfarenheten ska omfatta såväl funktionella som icke-funktionella tester
Erfarenhet av att ha etablerat process och organisation för test i stora, komplexa program /organisationer
Erfarenhet av test av verksamhetskritiska system
Erfarenhet av arbete inom hela utvecklingscykeln – krav, utveckling, test och driftsättning
Erfarenhet av systemimplementationsprojekt i stora, komplexa organisationer
Erfarenhet av förändringsarbete, kommunikation och förankring i komplexa situationer
Erfarenhet av arbete inom myndighet/offentlig förvaltning

Börkrav

Erfarenhet av mottagning och acceptanstester av lösningar baserade på standardsystem
Erfarenhet av test av systemintegrationer och datamigrering
ISTQB-certifiering eller motsvarande
Erfarenhet av arbete med leverantörs-/kundrelationer och managed services

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Strukturerad
Drivande
Engagerad

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2022-12-31.

Nivå 4 Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med
mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt
område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet – mycket stor

För eventuella frågor kontakta Jonas Pettersson, mobilnummer 076-231 26 69.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag