Sussa samverkan – Projektledare Gemensam utveckling av datalager till Region Sörmland

By 23 november, 2021 november 30th, 2021 Management
Roll Projektledning
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2021-12-13
 Slutdatum 2022-06-30
 Omfattning 100%
 Ort Valfri
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-11-26 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Maja Sundberg (cv@keyman.se | 070-555 72 21)
 Referens nr 3237610
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Projektledare Gemensam utveckling av datalager till Sussa samverkan/Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:

Sussa samverkansorganisation är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland.
Samverkansorganisationen har en Vision ”Tillsammans mot framtidens Hälsa- och sjukvård” och ambitionen är att hitta samverkansvinster genom att driva gemensamma program, projekt eller uppdrag som svarar mot de strategiska målen.

De nio regionerna har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio Healthcare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet.

Arbetet drivs i programform med ett antal projekt med syftet att skapa förutsättningar för regionerna att införa det upphandlade Vårdinformationsstödet och nå sina regionala effektmål. Programmet koordinerar de projekt och uppdrag som krävs för att nå programmålen. Arbetet sker till största delen digitalt, då det är en stor geografisk spridning för de ingående nio regionerna.

Sussas program utökas nu med ett projekt Gemensam utveckling av datalager, med målet att etablera ett regiongemensamt datalager för att nå framtagen ambitionsnivå.


Programmet söker nu en projektledare för projektet Gemensam utveckling av datalager.
I rollen som Projektledare ska du skriva fram en projektplan enligt framtaget direktiv, etablera projektorganisationen och leda regionala resurser i det operativa arbetet mot uppsatta mål. Du rapporterar till programledaren.

Programmet har ett etablerat programkontor som ansvarar för stöd, uppföljning och koordinering och som projektledare följer du de metoder, verktyg och processer som är beslutade.

Exempel på arbetsuppgifter
• Leda projektet med hjälp av regionala reurser
• Säkerställa bemanning och kompetens av projektets leveranser
• Rapportera till styrgrupp BI/AI
• Ansvar för att säkra indata/konfiguration
• Göra budget för kommande utvecklings- & förvaltningsarbete
• Följa upp progress mot projektplanen samt kostnadsuppföljning
• Ansvara för arbetsprocess, metod, informationssäkerhet
• Ta fram och ansvara för en övergripande projektplan.
• Ansvara för utvecklingsprocess i samråd med Lösningsarkitekt BI/AI
• Säkerställa att utveckling sker enligt framtagna rutiner, arbetssätt och metoder
• Stödja produktägare, BI-arkitekt och datalagerarkitekt i prioritering av gemensam utveckling (t.ex. stödsystem)

Arbete sker till stor del på distans och utförs i Leverantörens lokaler. Uppdraget innebär fysiska träffar då det tillåts, fysiska möten förläggs inom Stockholmstrakten. Resekostnader ersätts, efter överenskommelse, enligt slutkundens bestämmelser.

Skallkrav

Flerårig erfarenhet av projektledning
Dokumenterad erfarenhet att leda utvecklingsprojekt
Erfarenhet av agila arbetsmetoder
Erfarenhet av Scrum
Dokumenterad god kommunikationsförmåga
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift

Börkrav

Erfarenhet av arbete inom hela utvecklingscykeln – krav, utveckling, test och driftsättning
Erfarenhet av projektleveranser inom ramen för program
Erfarenhet av systemimplementationsprojekt i stora, komplexa organisationer
Erfarenhet av digitalisering inom Hälso- och sjukvård

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Hög grad av initiativförmåga, självständighet, drivkraft samt god kommunikations- och samarbetsförmåga/konflikt-hantering
Kunna engagera och motivera övriga i projektorganisationen är en förutsättning i detta projekt
Förmåga att planera sitt arbete i förväg och organisera samt prioritera aktiviteter på ett effektivt sätt
Vara analytisk, ansvarstagande och ha förmåga att arbeta mot uppsatta mål och nå dem
Förmåga att vara tydlig och välformulerad i sin kommunikation

Övrig information

Beställaren har rätt (option) men ingen skyldighet att förlänga uppdraget, dock längst t.o.m. 2023-06-30 Om Beställaren önskar förlänga uppdraget ska Leverantören meddelas detta skriftligen senast en månad i förväg.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Maja Sundberg, mobilnummer 070-555 72 21.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag