Sussa samverkan – Projektledarstöd för projekt Etablera FVIS till Region Sörmland

By 22 september, 2022 september 28th, 2022 Management
Roll Managementkonsult
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2022-10-10
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-09-26 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Maja Sundberg (cv@keyman.se | 070-555 72 21)
 Referens nr 4638333
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Sussa samverkan – Projektledarstöd för projekt Etablera FVIS till Region Sörmland.

Sussa samverkan är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland. 

Dessa nio regioner har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio Healthcare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet.

Sussa samverkan agerar som en (1) Kund mot leverantören och målet är en gemensam och standardiserad grundkonfiguration av vårdinformationsstödet.

Inom ramen för Sussa samverkan drivs projekt Etablera FVIS. I projektet agerar Sussa samverkan tillsammans med regionala införandeprogram, andra projekt inom FVIS-programmet och tjänsteleverantören Cambio. Vi söker nu ett Projektledarstöd till huvudsakligen projektledningen för Etablera FVIS. I rollen ingår att stödja projektledningen i operativa och administrativa frågor inom ramen för projektets uppdrag.

Rollen agerar i en mycket intensiv och komplex kontext och det förutsätts stor dynamik, flexibilitet och ett mycket nära samarbete med projektledningen med placering i Stockholm. Stresstålighet och förmåga att hantera många gränsytor och många parallella frågeställningar med ibland kort varsel är en förutsättning.

Skallkrav

Kunskap och erfarenhet av projekt och/eller leveranser av IT-karaktär
Erfarenhet av digitaliserings- och implementationsprojekt i komplexa organisationer
Erfarenhet av datainsamling, analys och presentation av slutsatser och vägval
Erfarenhet av metoder och verktyg för projektstyrning och projektadministration
Gedigna kunskaper i PowerPoint och Excel
Förmåga att planera sitt arbete i förväg och organisera samt prioritera aktiviteter på ett effektivt sätt
Vara analytisk, ansvarstagande och ha förmåga att arbeta mot uppsatta mål och nå dem
Självständig med ägarskap för sina uppgifter
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift

Börkrav

Erfarenhet av förändringsarbete, kommunikation och förankring i komplexa organisationer
Insyn i eller tidigare erfarenhet av samverkansorganisation

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Strukturerad
Engagerad
Drivande

Övrig information

Beställaren har rätt (option) men ingen skyldighet att förlänga uppdraget, dock längst t.o.m. 2024-04-30. Om Beställaren önskar förlänga uppdraget ska leverantören meddelas detta skriftligen senast en månad i förväg.

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Maja Sundberg, mobilnummer 070-555 72 21.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag