Sussa samverkan – Teknisk koordinator till Region Sörmland

By 14 januari, 2022 januari 25th, 2022 Management
Roll Projektledning
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2022-02-14
 Slutdatum 2022-06-30
 Omfattning 100%
 Ort Valfri (distans)
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-01-21 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Maja Sundberg (cv@keyman.se | 070-555 72 21)
 Referens nr 3417236
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en teknisk koordinator till Sussa Samverkan/Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
Sussa samverkan är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro län, Blekinge som sedan i mitten av 1990- talet samverkat kring ett gemensamt journalsystem (NCS Cross). Samverkan har med året utvidgats och idag ingår även regionerna Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland inom Sussas samverkansorganisation.

Det pågår stora förändringar nationellt inom hälso- och sjukvården med högre krav på tillgänglighet, digitalisering, kompetensförsörjning och effektiva vårdflöden. De journalsystem som idag används inom hälso- och sjukvården närmar sig slutet av sin livscykel och de uppfyller inte hälso- och sjukvårdens förväntningar och behov.

De nio regionerna inom Sussa samverkan, har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio HealtCare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet. Sussa samverkan agerar som en (1) Kund mot leverantören och målet är en gemensam och standardiserad grundkonfiguration av vårdinformationsstödet. Det gemensamma arbetet med etablering av det nya vårdinformationsstödet och förberedelser för införande drivs i programform.

Lösningsansvariga hanteras som en stödfunktion inom implementationsprojektet FVIS Grundimplementation. Funktionen arbetsleds primärt av Cambio med en speglad uppsättning inom Sussa. Det finns ett behov av att tillsätta en resurs som utifrån ett operativt perspektiv koordinerar och samordnar Lösningsansvariga inom Sussa samt utgör ett bollplanksstöd för Cambio för att ta lösningsfrågor vidare in i kund- och beställarorganisationerna. Du kommer att delta i beredning av underlag till förändring av avtalad specifikation.

Syftet är också att möjliggöra för Lösningsansvarigas att fokusera på sakkunskap. Du krattar vägen för deras jobb, koordinerar, förbereder, är sammankallande och med i möten både internt och externt med Cambio.

Nu närmast är stort fokus inför acceptanstest (hösten 2022) och genomgångar av avtal och leveranser från Cambio, i form av gällande integrationer, tjänstekontrakt och funktioner. Många av diskussionerna handlar om tekniska förutsättningar och IT-miljön inom hälso- och sjukvård. Det är en fördel om du har en förståelse för dessa sammanhang samt är ordningsam ledare och tycker om att koordinera.

Uppdraget innebär bland annat:
• Möjliggöra att Lösningsansvarigas tid maximeras till sakkunskap inom FVIS Grundimplementation
• Operativt stöd till Lösningsansvariga och deras intressenter såsom avtalsansvarig, delprojektledare samt olika forum både inom den interna programorganisationen och inom leverantörens organisation.
• Koordinera, sammankalla, dokumentera samt följa upp möten och aktiviteter.
• Stötta Lösningsansvariga med analyser och utredningar.
• Säkerställa att beslutade processer efterlevs och ständigt förbättras.
• Rapportera status, resultat och avvikelser till projektledare/programledare/styrgrupp och eventuellt andra forum enligt överenskommen frekvens
• Delta i projektledningsforum som representant för funktionen Lösningsansvar

Arbete utförs i Leverantörens lokaler. Uppdraget innebär fysiska träffar då det tillåts, fysiska möten förläggs inom Stockholmstrakten. Resekostnader ersätts, efter överenskommelse, enligt slutkundens bestämmelser.

Skallkrav

God kunskap om och dokumenterad erfarenhet av vårdens IT-lösningar
Behärska svenska språket väl i både tal och skrift
Vara analytisk, ansvarstagande och ha förmåga att arbeta mot uppsatta mål och nå dem
Förmåga att planera eget arbete i förväg och organisera samt prioritera aktiviteter på ett effektivt sätt
Förmåga att koordinera och samordna aktiviteter och olika grupperingar, inkl vara inlyssnande, kunna samarbeta och stötta
Dokumenterad erfarenhet av samverkan med leverantörer
Kunskap och dokumenterad erfarenhet av att självständigt leda och samordna projekt, förvaltningar och/eller leveranser inom digitalisering

Börkrav

Kännedom om hälso- och sjukvården
Förståelse för nationell e-hälsa inkl tjänster, regelverk och arkitektur
Förmåga att balansera behovet av att driva på och leverera enligt plan och samtidigt vara lyhörd för olika intressenters behov/situation och andra påverkande faktorer
Dokumenterad erfarenhet av systemstöd som tjänsteleverans
Förmåga att förstå komplexa organisationer
Dokumenterad erfarenhet av nära samarbete med vårdverksamheter och av verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvård vid införande av lösningar, stöd och verktyg

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
Analytisk
God social förmåga
Lösningsorienterad
Driven
Flexibel

Övrig information

Beställaren har rätt (option) men ingen skyldighet att förlänga uppdraget, dock längst t.o.m. 2023-06-30. Om Beställaren önskar förlänga uppdraget ska Leverantören meddelas detta skriftligen senast en månad i förväg.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Maja Sundberg, mobilnummer 070-555 72 21.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag