Sussa Samverkan – Teknisk projektledare/Arkitekt inriktning Behörighet och identitet till Region Sörmland

By 31 maj, 2021 juni 14th, 2021 Management
Roll Projektledning
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2021-06-30
 Slutdatum 2021-10-29
 Omfattning 50%
 Ort Valfri
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-06-07 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | 076-231 26 69)
 Referens nr 2644192
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult till Sussa Samverkan – Teknisk projektledare/Arkitekt inriktning Behörighet och identitet till Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
Sussa samverkan är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro län, Blekinge som sedan i mitten av 1990- talet samverkat kring ett gemensamt journalsystem (NCS Cross). Samverkan har med året utvidgats och idag ingår även regionerna Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland inom Sussas samverkansorganisation.

Det pågår stora förändringar nationellt inom hälso- och sjukvården med högre krav på tillgänglighet, digitalisering, kompetensförsörjning och effektiva vårdflöden. De journalsystem som idag används inom hälso- och sjukvården närmar sig slutet av sin livscykel och de uppfyller inte hälso- och sjukvårdens förväntningar och behov.

De nio regionerna inom Sussa samverkan, har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio HealtCare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet. Sussa samverkan agerar som en (1) Kund mot leverantören och målet är en gemensam och standardiserad grundkonfiguration av vårdinformationsstödet. Det gemensamma arbetet med etablering av det nya vårdinformationsstödet och förberedelser för införande drivs i programform.
Efterfrågad resurs stärker upp arbetsgruppen Arkitektur och lösning och ansvarar för att lösningen för Behörighet och identitet realiseras på ett korrekt sätt enligt krav och i förhållande till andra lösningar.
Uppdraget:
Lösningsarkitekten säkerställer att de övergripande arkitekturprinciperna och riktlinjer kring standarder följs i den tekniska arkitekturen, samt att återanvändning av funktionalitet sker om tillämpligt. Lösningsarkitekten har djup kunskap om de betydande kvalitetsegenskaperna och kan balansera dem mot de funktionella kraven. Lösningsarkitekten ansvarar tillsammans med lösningsansvariga för att säkerställa att lösningen utgår från avtalsspecifikationen.

Arbete utförs i Leverantörens lokaler. Uppdraget innebär fysiska träffar då det tillåts, fysiska möten förläggs inom Stockholmstrakten. Resekostnader ersätts, efter överenskommelse, enligt slutkundens bestämmelser.

Skallkrav

Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift.
Övergripande kunskap inom IT och teknik, samt specialisering inom Behörighet och identitet
God ledarskapsförmåga
Förmåga att omsätta Målbilden, Målarkitekturen och SAD till en hållbar lösning :
Förmåga till helhetssyn och kunna agera lösningsorienterat
Förmåga att genomföra bedömningar av realiseringsalternativ
God kommunikationsförmåga för att kunna diskutera frågeställningar och motivera val av lösning, både med tekniska specialister och personer utan teknisk kunskap

Börkrav

Förmåga att balansera behovet av att driva på och leverera enligt plan men samtidigt vara lyhörd för olika intressenters behov/situation och andra påverkande faktorer
Förmåga att förstå användarens situation och verksamhet

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Engagerad
Driven
Målinriktad

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2021-12-31.

Nivå 4 Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med
mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt
område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet – mycket stor

För eventuella frågor kontakta Jonas Pettersson, mobilnummer 076-231 26 69.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag