Teamleverans Projektledare/Processledare – Sussa samverkan, Region Sörmland

By 4 juni, 2021 juni 14th, 2021 Management
Roll Projektledning
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2021-07-01
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Valfri ort
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-06-10 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | 0762312669)
 Referens nr 2658658
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en leverantör för en Teamleverans Projektledare/Processledare – Sussa samverkan via Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
Sussa samverkan är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro län, Blekinge, som sedan i mitten av 1990- talet samverkat kring ett gemensamt journalsystem (NCS Cross). Samverkan har med året utvidgats och idag ingår även regionerna Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland inom Sussas samverkansorganisation.

Det pågår stora förändringar nationellt inom hälso- och sjukvården med högre krav på tillgänglighet, digitalisering, kompetensförsörjning och effektiva vårdflöden. De journalsystem som idag används inom hälso- och sjukvården närmar sig slutet av sin livscykel och de uppfyller inte hälso- och sjukvårdens förväntningar och behov.

De nio regionerna inom Sussa samverkan, har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio HealtCare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet. Sussa samverkan agerar som en (1) Kund mot leverantören och målet är en gemensam och standardiserad grundkonfiguration av vårdinformationsstödet. Det gemensamma arbetet med etablering av det nya vårdinformationsstödet och förberedelser för införande drivs i programform. Vi söker nu två konsulter som ska stärka upp det fortsatta arbetet inom det delprojekt som är ansvarig för processer och arbetssätt som nu etableras. Arbetet drivs i olika arbetsströmmar vilka utgår från de nationella programområdena och vi använder oss av ett processorienterat arbetssätt, enligt en processmodell som är framtagen och etablerad inom Sussa samverkan.

Uppdraget innebär bland annat att:
Delta i etableringen av delprojektet
På uppdrag av huvudprojektledaren planera, leda, koordinera och följa upp arbetet inom delprojektets olika arbetsströmmar

Arbete utförs i Leverantörens lokaler. Uppdraget innebär fysiska träffar då det tillåts, fysiska möten förläggs inom Stockholmstrakten. Resekostnader ersätts, efter överenskommelse, enligt slutkundens bestämmelser.

Skallkrav

Minst 5 års erfarenhet av projekt och/eller programledning med avrapportering till koncernledning.
Självständig projektledning inom organisationer inom hälso- och sjukvårdssektorn med fler än 5000 anställda.
Dokumenterad teoretisk och praktisk erfarenhet av change management vid stora systemimplementationer inom hälso- och sjukvård.
Erfarenhet av processutveckling.
Hög kompetens att leda behovsanalyser inför införande av vårdinformationsstöd.
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift.

Börkrav

Stor kännedom om politisk styrda organisationer.
Erfarenhet av att leda verksamhetsgrupper inom de regioner som ingår i Sussa samverkan.
Stor kännedom om program- och projektmodeller och metodik.

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Resultatinriktad
Drivande
Strukturerade
God ledarskapsförmåga
God leveransförmåga
Hög förmåga att entusiasmera

Övrig information

Option på förlängning: Ja
Beställaren har rätt (option) men ingen skyldighet att förlänga uppdraget, dock längst t.o.m. 2023-12-30 Om Beställaren önskar förlänga uppdraget ska Leverantören meddelas detta skriftligen senast en månad i förväg.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

Nivå 4 Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med
mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt
område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet – mycket stor


För eventuella frågor kontakta Jonas Pettersson, mobilnummer 076-231 26 69.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag