Tillfällig kanslichef till Lidingö stad – offert skickad till kund!

By 15 december, 2021 januari 25th, 2022 Management
Roll Organisationskonsult
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2022-03-01
 Slutdatum 2022-08-31
 Omfattning 50%
 Ort Lidingö, distans
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-01-17 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 3326784
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för rollen som Tillfällig kanslichef till Lidingö stad.

Uppdraget omfattar:
Idag består Miljö- och stadsbyggnadskontoret av 3 st enheter: miljö-, plan- och bygglov samt Mark- och kansli. Inom enheten mark- och kansli ingår kommunens markägande, kart- och mätverksamhet, bostadsanpassning samt administration som ska serva hela kontoret. Då nuvarande kanslichef skall gå i pension och organisationen kring kommunens markägande är under förslag till förändring finns anledning att utreda behov av och organisation för de administrativa uppgifterna. Kontoret har i stor utsträckning digitaliserat sitt arbete så karaktären och behovet av administrativt stöd har förändrats mycket under de senaste åren. Behovet framåt utgörs främst av systemförvaltning, kvalitetssäkring, processutveckling och samordning. Konsulten ska framåtsyftande kartlägga vilka administrativa behov som finns, vilka krav på kompetenser som behövs för att genomföra uppgifterna samt föreslå lämplig organisation för detta. Konsulten ska under tiden uppdraget pågår också utgöra Tf chef för de 5 personer som har ”administrativa uppgifter” (koordinatorer och nämndsekreterare).

Förväntat resultat:
Förslag till organisation samt kompetensprofiler för de administrativa uppgifterna som finns på kontoret.

Projektorganisation:
Rapporterar till Miljö- och stadsbyggnadschef och förv Ledningsgrupp.

Skallkrav

Erfarenhet av arbetsledning
Erfarenhet av organisationsutveckling
Erfarenhet av liknande uppdrag
Strukturerad
Problemlösande analysförmåga
Relevant akademisk utbildning
Samarbetsförmåga

Börkrav

Erfarenhet från kommunal verksamhet
Erfarenhet av processkartläggning

Övriga krav

Referensförteckning bifogas
Referensuppdrag bifogas – minst 2 st.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.

Personliga egenskaper

Strukturerad
Problemlösande analysförmåga
Samarbetsförmåga

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-12-31.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag