Enhetschef ÄO till Lidingö stad

By 12 maj, 2022 maj 24th, 2022 Process- och organisationsutveckling
Roll Övrigt
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2022-08-15
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Lidingö
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-05-24 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 4054536
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för rollen som Enhetschef ÄO till Lidingö stad.

Uppdraget omfattar:
Lidingö stad söker nu en Enhetschef inom vård och omsorg.
Uppdraget innefattar att utföra chefsuppgifter under parallell rekrytering.

– arbetet styrs av policy, riktlinjer, lagar, och författningskrav samt gällande avtal.
– sköta daglig drift med fokus på kvalitet och effektivitet.
– vara nära driften för att säkra rätt bemanning utifrån kundernas behov
– säkerställa att alla medarbetare vid enheten har tillräckliga kunskaper i ledningssystemet, för att kunna fullgöra sitt arbete på bästa sätt.
– verksamheten vidtar de åtgärder som behövs utifrån undersökningar, uppföljningar, kundenkäter, intern/externa revisioner, så att ständig förbättring och utveckling sker.
– kontinuerligt planera, genomföra samt följa upp så att enheten uppfyller utlovad kvalitet och servicenivå i enhet med uppdrag
– kommunicera enhetens mål till alla medarbetare samt löpande informera om aktuella frågor som rör enheten.
– arbetsmiljölagstiftningen följs enligt gällande delegationsordning

EKONOMI

– vidta åtgärder vid negativa avvikelser exempelvis vid volym, arbetade timmar, sjukfrånvaro mm.

MEDARBETARE

– Säkerställa att medarbetarna får tillräcklig information, handledning och stöd i sitt dagliga arbete.
– Att ansvara för rekrytering -och arbetsrättsfrågor


I uppdraget kommer konsulten att hantera personuppgifter, såsom personalinformation.

Skallkrav

Formell behörighet, socionom, legitimerad utbildning.
Erfarenhet som chef inom vård och omsorg sedan tidigare.
Klara av att utföra basala chefsuppgifter, medarbetarsamtal, ha personalmöten osv.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Lugn och trygg i sin roll
Duktig på att prioritera
Bra människokännedom

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-03-31.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag