Förändringsledare för uppdrag avseende storregional samverkan inom öppna och delade data till Region Sörmland

By 13 juni, 2022 juli 5th, 2022 Process- och organisationsutveckling
Roll Förändringsledare
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2022-09-01
 Slutdatum 2023-04-30
 Omfattning 50%
 Ort Nyköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-06-17 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Maja Sundberg (cv@keyman.se | 070-555 72 21)
 Referens nr 4240040
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Förändringsledare för uppdrag avseende storregional samverkan inom öppna och delade data till Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
Uppdragets huvudsakliga uppgift är att planera, genomföra och följa upp arbetet med öppna och delade data i ÖMS. Östra Mellansverige. ÖMS består av regionerna Östergötland, Sörmland, Örebro, Västmanland och Uppsala.

Målet är att:
• skapa förståelse för möjligheterna med öppna och delade data
• ökad förmåga att skapa och tillgängliggöra öppna och delade data hos regioner och kommuner inom ÖMS.
• stärka samverkan mellan offentliga aktörer i Östra Mellansverige.

Förändringsledarens uppdrag är att:
• aktivt informera, marknadsföra och förankra öppna och delade data till kommuner och regioner inom ÖMS.
• inventera behov och matcha behov med insatser ex. utbildningar, rådgivning, etc.
• arrangera utbildningstillfällen och temabaserade webbinarier
• följa upp kunskapsförflyttningen.
• med hjälp av nationell dataverkstan stötta regioners och kommuners eventuella upphandlingar för att tillgängliggöra öppna data

Utbildningsmaterial, expertis, nationella specifikationer och liknande tillhandahålls av nationella dataverkstan.
Förändringsledaren erhåller stöd och hjälp med förankring i regionerna av de regionala digitaliseringskoordinatorer (DK).

Skallkrav

God erfarenhet av att driva förändringsarbete
Mycket god förmåga att kommunicera med andra organisationer
Erfarenhet av arbete med öppna data inom offentlig sektor i Sverige
Erfarenhet av att planera och facilitera workshops
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift

Börkrav

Erfarenhet av att driva nätverk
Kunskap om det arbete som pågår nationellt inom Öppna och delade data området
Referenser på liknande uppdrag

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
God social förmåga
Driven
Flexibel

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2024-12-31.

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Maja Sundberg, mobilnummer 070-555 72 21.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag