Framtagande av förstudie och kravspecifikation inför webbupphandling till Danderyd Kommun

By 14 december, 2020 januari 16th, 2021 Process- och organisationsutveckling
Roll Övrigt
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2021-01-18
 Slutdatum 2021-04-30
 Omfattning %
 Ort Danderyd
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-12-18 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 2264377
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för Framtagande av förstudie och kravspecifikation inför webbupphandling till Danderyd Kommun

Uppdraget omfattar:
Uppdraget innebär att genomföra en förstudie samt baserat på den ta fram en kravspecifikation för ny webbplattform för intranät och externwebb.

Förstudien ska innehålla:
1. En behovsanalys bland annat i form av max 5 workshops där användarnas olika behov för respektive webbplats beskrivs och prioriteras.
2. En beskrivning av system på marknaden som uppfyller kommunens behov samt hur deras framtida utveckling ser ut.
3. En omvärldsspaning med ett par exempel på hur andra framgångsrika kommuner arbetar med sina webbplatser där exempelvis verktyg, ev integration, organisation etc. beskrivs. Hur arbetar framgångsrika kommuner som fått pris för sina webbplatser för att säkerställa nytta med webbplatserna?
4. En beskrivning av konsekvenser och en rekommendation kring en eventuell integration mellan intranätet och Microsoft 365.

Det finns en intern projektgrupp som kommer bistå med underlag till nulägesbeskrivning och syfte med webbplatserna.

Syftet är att framtida webb/intranät bättre ska motsvara användarnas behov och bidra till ökad nytta för invånare och anställda.

Bakgrund: Danderyd har behov av att upphandla ny webbplattform för intern (intranätet) och extern kommunikation (danderyd.se) samt en leverantör som kan bistå med webbutveckling.
Kommunen använder Episerver idag, men den konsult vi söker ska vara systemoberoende och ha kunskap om flera olika CMS-verktyg. Uppdraget omfattar inte i sig upphandlingen av nytt webbverktyg och leverantör.

Skallkrav

Gedigen erfarenhet av att ha tagit fram förstudie inklusive behovsanalys för framtagande av ny webbplats/intranät.
Bistått i upphandling av CMS-verktyg (webbpubliceringsverktyg) tidigare.
Gedigen kunskap om CMS samt god omvärldsbevakning och insikt kring möjlig framtida utvecklingen av sådana CMS.
Förmåga att översätta verksamhetens behov till kravspecifikation i upphandlingsunderlag. 
Dokumenterad erfarenhet av att leda medelstora projekt
Erfarenhet av facilitering av workshops och förmågan att fånga upp och analysera verksamhetens spridda behov och önskemål.
Vi vill ha 2-3 referenser på likvärdiga utförda uppdrag med kontaktuppgifter och uppdragsbeskrivning.

Börkrav

Erfarenhet av att ha tagit fram förstudie för kommunala webbplatser
Kompetens kring digitaliseringens möjlighet till verksamhetsutveckling.
Erfarenhet av att arbeta med och förståelse för komplexiteten av en kommunens ledning och styrning, organisering och uppdrag.
Genom aktiv omvärldsbevakning kunna ge förslag och rekommendationer på verktyg, arbetssätt och plattformar som kan skapa långsiktig verksamhets- och kundnytta.

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Personen/personerna behöver vara drivande och självgående
Rådgivande
Innovativ
Bra på att skriva begripliga rapporter
Fokus på användarnas behov

Övrig information

Option på förlängning:
Beställaren har rätt (option) men ingen skyldighet att förlänga uppdraget, dock längst t.o.m. 20210930.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

Aktuell konsult kommer att omfattas av sekretess och kan inte vara med i den upphandling av webbverktyg och webbleverantör som kommer att genomföras senare.
Arbetstiden kan komma att variera mellan 30-80%.
Uppdraget kan komma att avslutas tidigare än angivet slutdatum om allt arbete är färdigställt.
Eventuellt kan en RFI bli en del av konsultens uppdrag.
Intervjuer avses att påbörjas vecka 2, 2021.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag