Genomlysning/omvärldsanalys av gymnasieskolan i Järfälla kommun

By 27 juli, 2022 augusti 9th, 2022 Process- och organisationsutveckling
Roll Övrigt
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2022-08-01
 Slutdatum 2023-01-31
 Omfattning 100%
 Ort Järfälla
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-07-29 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 4358081
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Genomlysning/omvärldsanalys av gymnasieskolan i Järfälla kommun

Uppdraget omfattar:
Bakgrund:
Järfälla är en kommun med stor tillväxt. Olika strömningar påverkar ungdomars efterfrågan av utbildningsplatser med olika inriktningar och ett omfattande utbud från olika utbildningsaktörer inom Stockholmsområdet påverkar behov av gymnasieplatser som påverkar vårt Järfälla gymnasium. Därför behöver en genomlysning och omvärldsanalys av verksamheten genomföras.
Uppdragsbeskrivning:
Belysa förutsättningar på nationell och lokal nivå (t ex lag-krav för organisering och bemanning), nulägesanalys samt utmaningar för gymnasieutbildning i länet och vår kommun
Generell behovsprognos för gymnasieutbildning i länet och i Järfälla kommun
Hur uppnå hög lokaleffektivitet, goda exempel (organisering, pedagogik mm)
Finns behov av att bygga nya kommunala gymnasieskolor, byggs det nya kommunala gymnasieskolor i Sverige och hur finansieras dessa?

Skallkrav

Erfarenhet av liknande uppdrag
Analytisk i sitt arbete
Pedagogisk samt förmåga att uttrycka sig väl i ord och skrift

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Pedagogisk
Inlyssnande
Analytisk

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-07-31.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag