Handledare Jourhem till Sollentuna kommun - offert skickad till kund!

Publicerad den 18 maj, 2021

Roll Övrigt
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2021-08-01
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning %
 Ort Sollentuna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-05-26 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 2601501
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult i rollen som Handledare Jourhem till Sollentuna kommun.

Uppdraget omfattar:
Jourhemspoolen är en kommungemensam verksamhet för åtta Nordvästkommuner. Verksamhetens uppdrag är att tillhandahålla jourhem till kommunerna.
I uppdraget ingår att rekrytera och utreda nya jourhem. Utbilda, handleda samt ha tillsyn över jourhemmen.

Verksamheten behöver nu en ny extern handledare till jourhemmen. Jourhemmen är uppdelade i två grupper. Handledning cirka 5 gånger per termin för varje grupp. Handledning 2 timmar för varje grupp.
Handledning till verksamhetens jourhem.

Skallkrav

Handledareutbildning
Kunskap om socialtjänst
Erfarenhet av handledning till jourhem/familjehem
Kunskap om barn i trauma

Börkrav

Terapiutbildning

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
God social kompetens

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2022-12-31.

För eventuella frågor kontakta Annette Mårdberg, mobilnummer 072-219 52 19.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och "KeyMans allmänna villkor"

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag

Handledare Jourhem till Sollentuna kommun - offert skickad till kund! - KeyMan

Handledare Jourhem till Sollentuna kommun – offert skickad till kund!

By 18 maj, 2021 juli 27th, 2021 Process- och organisationsutveckling
Roll Övrigt
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2021-08-01
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning %
 Ort Sollentuna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-05-26 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 2601501
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult i rollen som Handledare Jourhem till Sollentuna kommun.

Uppdraget omfattar:
Jourhemspoolen är en kommungemensam verksamhet för åtta Nordvästkommuner. Verksamhetens uppdrag är att tillhandahålla jourhem till kommunerna.
I uppdraget ingår att rekrytera och utreda nya jourhem. Utbilda, handleda samt ha tillsyn över jourhemmen.

Verksamheten behöver nu en ny extern handledare till jourhemmen. Jourhemmen är uppdelade i två grupper. Handledning cirka 5 gånger per termin för varje grupp. Handledning 2 timmar för varje grupp.
Handledning till verksamhetens jourhem.

Skallkrav

Handledareutbildning
Kunskap om socialtjänst
Erfarenhet av handledning till jourhem/familjehem
Kunskap om barn i trauma

Börkrav

Terapiutbildning

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
God social kompetens

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2022-12-31.

För eventuella frågor kontakta Annette Mårdberg, mobilnummer 072-219 52 19.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag