Handledning Socialkontorets Barn och ungdomsenhet till Sollentuna kommun

By 22 juni, 2022 juli 5th, 2022 Process- och organisationsutveckling
Roll Övrigt
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2022-08-01
 Slutdatum 2023-12-31
 Omfattning %
 Ort Sollentuna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-06-27 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 4283444
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Handledning Socialkontorets Barn och ungdomsenhet till Sollentuna kommun

Uppdraget omfattar:
Kvalificerad metod och ärendehandledning för en grupp ungdomsbehandlare, fyra medarbetare på enheten, 90 minuter per tillfälle, fyra tillfällen per halvå

Skallkrav

Kvalificerad handledare; psykolog eller Socionom med terapeutleg KBT, handledarutbildning, ACT
Många års erfarenhet av handledning av socialsekreterare och behandlare inom Socialtjänstens område
Kompetens att hålla kortare utbildningstillfällen KBT och ACT

Börkrav

Erfarenhet av att håll utbildning KBT och ACT

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Strukturerad och ha förmåga att effektivt använda handledningstiden så att medarbetare får ut maximalt innehåll i relation till de krav och och behov som finns. Utifrån psykologisk kunskap om personlighetspsykologi och utveckling bidra till att kartlägga hur egna val hänger ihop med inlärda livsmönster och hur dessa kan förändras genom kunskapsutveckling och handledning

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2024-12-31.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag