Handledning Socialkontorets Barn och ungdomsenhet till Sollentuna kommun

By 17 juni, 2022 juli 5th, 2022 Process- och organisationsutveckling
Roll Övrigt
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2022-08-01
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Sollentuna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-06-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 4261383
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Handledning Socialkontorets Barn och ungdomsenhet till Sollentuna kommun.

Uppdraget omfattar:
Kvalificerad handledning till fyra arbetsgrupper med socialsekreterare inom Socialkontorets Barn och ungdomsenhet i Sollentuna. Uppdraget utförs i Socialkontorets lokaler Sollentuna.
Samma handledare efterfrågas till samtliga team
Totalt 9 timmar och 30 minuter för fyra arbetsgrupper per månad

Handledare ska kunna handleda fyra team på samma enhet vid ett tillfälle per månad borträknat sommar och jul och nyårsuppehåll. Tiden fördelas enligt följande: Tre team med handledningstillfällen på 2 tim och 30 minuter och ett team med handledningstillfälle på 2 timmar. Tillfällena genomförs under samma vecka.

Skallkrav

Socionom, psykolog eller motsvarande grundutbildning med kvalificerad handledarutbildning.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Handledaren ska ha förmåga att stärka individens professionella roll samt gruppens gemenskap genom processinriktad handledning där affekter, värderingar och förväntningar belyses hos individen själv och/eller hos den andre i form av klient eller myndighet. Arbetsmetoden bör vara analys, reflektion och övningar utifrån det deltagarna själva lyfter fram. Deltagarna ska kunna lyfta fram tema, ärenden eller andra saker som kan erinras till yrkesrollen.

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag