Skip to main content

Konsult för digitaliseringsprojekt på Vård- och omsorgskontoret till Sollentuna kommun – offert inskickad till kund!

By 7 december, 2022februari 7th, 2023Process- och organisationsutveckling
Roll Förändringsledare
 Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
 Startdatum 2023-01-09
 Slutdatum 2023-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Sollentuna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-12-14 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referensnummer #8533
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Konsult för digitaliseringsprojekt på Vård- och omsorgskontoret till Sollentuna kommun.

Förstudie, plan för genomförande och ledning av införandeprojekt gällande digitaliseringsprojekt på vård- och omsorgskontoret. Vård- och omsorgskontoret ska under 2023 både planera för digitala initiativ men också införa digitala lösningar. Inför detta behöver förstudie genomföras för att fånga in nuläge och nuvarande arbetsprocesser som påverkas , målgruppers behov och input till vad vi bör prioritera i utvecklingen, val av plattform och teknisk lösning, osv. Implementering ska innehålla förslag på effektiv förvaltning av införda digitala processer. De digitala processer som nu ligger i planen för 2023 är en mina sidor funktion i verksamhetssystemet Combine och införande av e-tjänster, automatisering av vissa arbetsprocesser, automatisering av ersättnings- och fakturaflöden.

Konsulten kommer att arbeta på Vård- och omsorgskontoret i Sollentuna Kommun, avdelning ekonomi och verksamhetsstöd.

1 huvudansvarig men kan finnas underkonsult och möjlighet till teamarbete beroende på skede i processen och behov av särskild kompetens

Omfattning: 
100 % som också kan delas upp mellan konsulterna. 

Skallkrav

Erfarenhet av att arbeta med digitalisering inom offentlig sektor
Erfarenhet av att genomföra kartläggningar och förstudie inför införande av e-tjänster och mina sidor
Erfarenhet av brukardriven utveckling och processarbete
Dokumenterat erfarenhet av att framgångsrikt drivit digitaliseringsprojekt inom offentlig sektor
Erfarenhet av automatisering av arbetsprocesser inom offentlig sektor
Erfarenhet av förändringsledning

Börkrav

Erfarenhet av att arbeta med digitalisering inom socialtjänstområdet

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Ansvarstagande
Entusiasmerande och bra på att få med andra i förändringsarbete
Personlig mognad och förmåga till helhetssyn
Kommunikativ
Lätt för både muntlig och skriftlig framställan

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2025-12-31.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag